Демографічна та соціальна статистика

 

Населення та міграція

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Освіта

Охорона здоров’я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

 

Економічна статистика

 

Національні рахунки

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Сільське, лісове та рибне господарство

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство

 

Багатогалузева статистична інформація

 

Комплексна статистика