Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання

за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості

зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості

зайнятих працівників

Усього

 

176209

103702

100,0

72507

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

12720

11250

10,9

1470

2,0

Промисловість

В+С+D+E

44166

37639

36,3

6527

9,0

Будівництво

F

6539

5589

5,4

950

1,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

51334

13101

12,6

38233

52,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

11236

5520

5,3

5716

7,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5551

527

0,5

5024

6,9

Інформація та телекомунікації

J

5364

1248

1,2

4116

5,7

Фінансова та страхова діяльність

K

575

329

0,3

246

0,3

Операції з нерухомим майном

L

3692

2314

2,2

1378

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3830

1498

1,4

2332

3,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3014

2032

2,0

982

1,4

Освіта

P

553

184

0,2

369

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

23576

21725

21,0

1851

2,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

476

134

0,1

342

0,5

Надання інших видів послуг

S

3583

612

0,6

2971

4,1

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.