Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

103702

8383

8,1

63344

61,1

31975

30,8

12727

12,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11250

к

к

к

к

3561

31,7

1676

14,9

Промисловість

B+C+D+E

37639

6679

17,7

22923

60,9

8037

21,4

2118

5,6

Будівництво

F

5589

2300

41,2

3289

58,8

1205

21,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13101

к

к

к

к

6752

51,5

2869

21,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5520

2975

53,9

2545

46,1

890

16,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

527

к

к

к

к

192

36,4

Інформація та телекомунікації

J

1248

к

к

к

к

396

31,7

Фінансова та страхова діяльність

K

329

к

к

к

к

64

19,5

Операції з нерухомим майном

L

2314

к

к

к

к

1291

55,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1498

к

к

к

к

1017

67,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2032

747

36,8

1285

63,2

444

21,9

Освіта

P

184

184

100,0

88

47,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

21725

20407

93,9

1318

6,1

259

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

134

к

к

к

к

31

23,1

Надання інших видів послуг

S

612

к

к

к

к

187

30,6

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ «к» – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності (первинне та вторинне блокування вразливих значень).