Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

12441707,2

1774843,8

14,3

8437437,9

67,8

2229425,5

17,9

688840,0

5,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1736947,8

к

к

к

к

245154,9

14,1

67683,0

3,9

Промисловість

B+C+D+E

5164955,2

1477672,0

28,6

3091674,7

59,9

595608,5

11,5

127178,7

2,5

Будівництво

F

539631,7

308158,0

57,1

231473,7

42,9

62377,4

11,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1088578,1

к

к

к

к

471087,4

43,3

167328,8

15,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

494315,8

305047,2

61,7

189268,6

38,3

56272,7

11,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

27447,7

к

к

к

к

7708,8

28,1

Інформація та телекомунікації

J

94852,0

к

к

к

к

23711,4

25,0

Фінансова та страхова діяльність

K

10505,8

к

к

к

к

4135,4

39,4

Операції з нерухомим майном

L

160345,2

к

к

к

к

67812,6

42,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

105477,6

к

к

к

к

53189,5

50,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

184380,8

89295,1

48,4

95085,7

51,6

24484,9

13,3

Освіта

P

10656,8

10656,8

100,0

4404,5

41,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2761473,2

2691910,6

97,5

69562,6

2,5

14353,9

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15261,5

к

к

к

к

1538,6

10,1

Надання інших видів послуг

S

46878,0

к

к

к

к

6659,8

14,2

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ «к» – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності (первинне та вторинне блокування вразливих значень).