Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання

за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках до

загального

обсягу реалізованої

продукції (товарів,

послуг)

тис.грн

у відсотках до загального

обсягу реалізованої

продукції (товарів, послуг)

Усього

 

140362266,6

111753391,2

100,0

28608875,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

18505051,8

17711771,1

15,9

793280,7

2,8

Промисловість

В+С+D+E

48385834,9

45848771,1

41,0

2537063,8

8,9

Будівництво

F

7609743,7

7021489,3

6,3

588254,4

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

44345479,8

30086457,7

26,9

14259022,1

49,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6547247,6

3699452,8

3,3

2847794,8

9,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1162358,1

133252,0

0,1

1029106,1

3,6

Інформація та телекомунікації

J

3666591,5

494668,1

0,5

3171923,4

11,1

Фінансова та страхова діяльність

K

377448,3

211990,0

0,2

165458,3

0,6

Операції з нерухомим майном

L

1539010,0

1021677,9

0,9

517332,1

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1605591,6

366168,6

0,3

1239423,0

4,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

877920,8

474131,8

0,4

403789,0

1,4

Освіта

P

162317,1

54570,3

0,1

107746,8

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4373494,6

4060676,7

3,6

312817,9

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

161476,9

26607,1

0,0

134869,8

0,5

Надання інших видів послуг

S

1042699,9

541706,7

0,5

500993,2

1,8

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.