Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання

по районах у 2021 році

 

 

Усього,

тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках

до загального обсягу

реалізованої продукції

(товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках

до загального обсягу

реалізованої продукції

(товарів, послуг)

Рівненська область

140362266,6

111753391,2

100,0

28608875,4

100,0

райони

 

 

 

 

 

Вараський

4775909,9

2477824,8

2,2

2298085,1

8,0

Дубенський

25238835,4

22092253,1

19,8

3146582,3

11,0

Рівненський

96866457,2

77910334,9

69,7

18956122,3

66,3

Сарненський

13481064,1

9272978,4

8,3                                         

4208085,7

14,7

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.