Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

111753391,2

19908358,7

17,8

59846118,0

53,6

31998914,5

28,6

10010051,3

9,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

17711771,1

к

к

к

к

5054330,6

28,5

1267805,7

7,2

Промисловість

B+C+D+E

45848771,1

14232012,6

31,0

26048717,8

56,8

5568040,7

12,2

1405235,2

3,1

Будівництво

F

7021489,3

4202569,3

59,9

2818920,0

40,1

891646,7

12,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

30086457,7

к

к

к

к

13924801,3

46,3

4367976,2

14,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3699452,8

1531162,0

41,4

2168290,8

58,6

758178,7

20,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

133252,0

к

к

к

к

29011,2

21,8

Інформація та телекомунікації

J

494668,1

к

к

к

к

189977,9

38,4

Фінансова та страхова діяльність

K

211990,0

к

к

к

к

28225,0

13,3

Операції з нерухомим майном

L

1021677,9

к

к

к

к

531139,8

52,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

366168,6

к

к

к

к

239111,4

65,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

474131,8

169807,7

35,8

304324,1

64,2

124399,1

26,2

Освіта

P

54570,3

54570,3

100,0

41538,0

76,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4060676,7

3883296,0

95,6

177380,7

4,4

48888,0

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26607,1

к

к

к

к

7283,1

27,4

Надання інших видів послуг

S

541706,7

к

к

к

к

79635,3

14,7

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ «к» – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності (первинне та вторинне блокування вразливих значень).