Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості

найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості

найманих працівників

Усього

 

136942

101791

100,0

35151

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

11729

10772

10,6

957

2,7

Промисловість

В+С+D+E

41592

37337

36,7

4255

12,1

Будівництво

F

5852

5447

5,4

405

1,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

32465

12712

12,5

19753

56,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8587

5440

5,3

3147

8,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3980

499

0,5

3481

9,9

Інформація та телекомунікації

J

1495

1192

1,2

303

0,9

Фінансова та страхова діяльність

K

334

317

0,3

17

0,0

Операції з нерухомим майном

L

2635

2147

2,1

488

1,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1788

1351

1,3

437

1,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2314

1957

1,9

357

1,0

Освіта

P

303

180

0,2

123

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

22517

21716

21,3

801

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

304

130

0,1

174

0,5

Надання інших видів послуг

S

1047

594

0,6

453

1,3

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.