Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

 з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

101791

8383

8,2

63311

62,2

30097

29,6

10971

10,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10772

к

к

к

к

3087

28,7

1230

11,4

Промисловість

B+C+D+E

37337

6679

17,9

22906

61,3

7752

20,8

1872

5,0

Будівництво

F

5447

2293

42,1

3154

57,9

1078

19,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12712

к

к

к

к

6367

50,1

2508

19,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5440

2974

54,7

2466

45,3

817

15,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

499

к

к

к

к

165

33,1

Інформація та телекомунікації

J

1192

к

к

к

к

340

28,5

Фінансова та страхова діяльність

K

317

к

к

к

к

52

16,4

Операції з нерухомим майном

L

2147

к

к

к

к

1131

52,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1351

к

к

к

к

871

64,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1957

747

38,2

1210

61,8

375

19,2

Освіта

P

180

180

100,0

85

47,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

21716

20407

94,0

1309

6,0

251

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

130

к

к

к

к

27

20,8

Надання інших видів послуг

S

594

к

к

к

к

169

28,5

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

3. Символ «к» – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності (первинне та вторинне блокування вразливих значень).