Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках

 до загальної кількості діючих

підприємств

одиниць

у відсотках

до загальної кількості діючих фізичних

 осіб-підприємців

Усього

 

43519

6163

100,0

37356

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1301

788

12,8

513

1,4

Промисловість

В+С+D+E

3346

1074

17,4

2272

6,1

Будівництво

F

1119

574

9,3

545

1,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19939

1459

23,7

18480

49,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2945

376

6,1

2569

6,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1634

91

1,5

1543

4,1

Інформація та телекомунікації

J

3992

179

2,9

3813

10,2

Фінансова та страхова діяльність

K

261

32

0,5

229

0,6

Операції з нерухомим майном

L

1527

637

10,3

890

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2327

432

7,0

1895

5,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

866

241

3,9

625

1,7

Освіта

P

271

25

0,4

246

0,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1225

175

2,9

1050

2,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

186

18

0,3

168

0,4

Надання інших видів послуг

S

2580

62

1,0

2518

6,7

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.