Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році

 

 

Код за КВЕД-
2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

6163

9

0,1

355

5,8

5799

94,1

4930

80,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

788

2

0,3

52

6,6

734

93,1

653

82,9

Промисловість

B+C+D+E

1074

6

0,5

121

11,3

947

88,2

710

66,1

Будівництво

F

574

22

3,8

552

96,2

449

78,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1459

1

0,1

49

3,3

1409

96,6

1216

83,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

376

19

5,1

357

94,9

279

74,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

91

2

2,2

89

97,8

80

87,9

Інформація та телекомунікації

J

179

3

1,7

176

98,3

153

85,5

Фінансова та страхова діяльність

K

32

1

3,1

31

96,9

29

90,6

Операції з нерухомим майном

L

637

3

0,5

634

99,5

595

93,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

432

2

0,5

430

99,5

412

95,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

241

5

2,1

236

97,9

199

82,6

Освіта

P

25

25

100,0

21

84,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

175

72

41,1

103

58,9

60

34,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

18

2

11,1

16

88,9

16

88,9

Надання інших видів послуг

S

62

2

3,2

60

96,8

58

93,5

 

Примітки.

1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.