Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

у 2021 році

 

 

Січень–березень

2021р.

Січень–червень

2021р.

Січень–вересень

2021р.

2021р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

4098,9

8918,0

14185,9

19901,2

продовольчі товари

1203,8

2374,8

3650,1

5049,9

непродовольчі товари

2895,1

6543,2

10535,8

14851,3

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

100,0

100,0

100,0

продовольчі товари

29,4

26,6

25,7

25,4

непродовольчі товари

70,6

73,4

74,3

74,6

Частка продажу товарів, що вироблені на території України, %

48,0

47,4

48,5

49,2

продовольчі товари

63,6

64,6

69,6

69,3

непродовольчі товари

41,6

41,2

41,2

42,3

Питома вага продажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі, %

52,3

51,5

50,4

48,1

продовольчі товари

77,6

77,5

79,1

78,4

непродовольчі товари

41,8

42,1

40,4

37,8

Запаси товарів на кінець звітного кварталу (без ПДВ), млн.грн

2699,4

2687,9

3191,2

3207,1

продовольчі товари

699,1

595,3

1083,8

898,3

непродовольчі товари

2000,3

2092,6

2107,4

2308,8