Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

Січень–вересень

2017р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і акцизу), млн.грн

6800,8

у тому числі

 

продовольчі товари

2074,9

непродовольчі товари

4725,9

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

у тому числі

 

продовольчі товари

30,5

непродовольчі товари

69,5

Питома вага продажу товарів, що вироблені

 

на території України, %

57,3

продовольчі товари

81,2

непродовольчі товари

46,8