Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2021 році1

(остаточні дані)

 (тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень– травень

Січень– червень

Січень– липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3368018,7

6987288,4

11496744,9

16084036,7

20371864,0

24980821,1

29574538,4

34625172,7

39618560,8

45278386,1

51960182,9

58565998,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1911426,0

4145466,8

6960860,9

9820409,5

12543625,5

15663338,5

18771699,0

21972777,3

25373100,4

28367791,8

31724147,4

35115494,4

60,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

87997,4

184633,2

355645,4

585707,7

818226,4

1063380,8

1328264,1

1610075,7

1944802,7

2297354,8

2677983,9

3031810,3

5,2

Переробна промисловість

С

1823428,6

3960833,6

6605215,5

9234701,8

11725399,1

14599957,7

17443434,9

20362701,6

23428297,7

26070437,0

29046163,5

32083684,1

54,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

511323,3

1145821,2

1877703,9

2601073,7

3220682,1

4011962,4

4714305,7

5447959,3

6159132,5

6838587,6

7622694,9

8508497,7

14,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

59206,0

123967,3

191829,2

250912,0

361400,9

470441,4

565919,7

668582,4

780267,0

873903,4

951120,9

1029102,5

1,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

433120,4

925221,8

1514824,4

2121752,6

2678689,3

3281758,5

3923432,3

4552053,6

5200986,2

5780667,0

6441516,3

7087379,1

12,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

247860,0

517431,7

808095,2

1074421,2

1297623,5

1526278,3

1755312,6

2060837,8

2352698,3

2574901,1

2884183,1

3158191,5

5,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

338145,2

755238,3

1326720,5

1937494,3

2592250,7

3300013,7

4082410,2

4835101,0

5637545,5

6360039,8

7120984,7

7789537,8

13,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

21676,4

57964,9

97684,0

150666,7

190646,0

257862,6

326759,6

413605,5

497265,2

574106,4

648190,3

805726,8

1,4

машинобудування

26-30

74020,6

141219,3

290559,6

416231,7

540533,5

713145,9

838487,4

975753,9

1158397,9

1269247,8

1409841,7

1561189,0

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1416630,3

2761645,0

4412389,6

6095992,4

7620623,2

9067549,8

10509055,2

12315482,1

13864928,9

16487240,5

19767438,4

22935938,0

39,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

39962,4

80176,6

123494,4

167634,8

207615,3

249932,8

293784,2

336913,3

380531,5

423353,8

468597,1

514566,0

0,9

_______________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2022р.).