Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

84,3

84,9

90,8

99,8

103,7

106,8

107,7

 

 

 

 

 

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,3

100,6

105,3

114,0

113,9

112,7

111,8

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,0

88,5

92,4

99,3

102,8

109,0

110,3

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

С

102,0

101,3

106,2

115,1

114,8

113,0

111,9

 

 

 

 

 

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

84,9

87,7

90,5

95,2

94,3

95,5

96,3

 

 

 

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

125,7

108,5

111,7

127,1

119,1

113,5

110,9

 

 

 

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

114,5

107,8

107,6

116,6

116,3

114,4

115,6

 

 

 

 

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

 

 

 

 

 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

106,3

122,7

128,1

131,6

137,1

134,7

130,7

 

 

 

 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

 

 

 

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,8

109,6

105,8

108,7

104,6

107,7

110,3

 

 

 

 

 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

135,3

146,2

139,9

146,0

139,8

138,8

135,4

 

 

 

 

 

машинобудування

26-30

41,3

36,1

40,7

59,7

69,1

75,0

72,1

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

68,2

69,2

76,2

85,7

93,3

100,2

102,9

 

 

 

 

 

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення  виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.