Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–червень 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Червень

2021

до

травня

2021

Червень

 2021

до

червня

 2020

Січень–червень 2021

до

січня–червня

2020

Промисловість

B+C+D

100,9

122,3

106,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,7

107,1

112,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

122,6

137,1

109,0

Переробна промисловість  

С

106,5

105,0

113,0

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

109,3

102,5

95,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

113,3

89,1

113,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

90,4

104,9

114,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

89,0

122,8

134,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

131,2

120,0

107,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

177,6

136,0

138,8

машинобудування

26-30

104,4

106,3

75,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,7

147,8

100,2

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.