Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

122,8

117,3

120,3

122,4

121,2

116,8

116,9

112,7

109,4

106,9

106,0

105,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,8

96,8

103,0

105,5

104,7

102,7

103,8

103,6

103,8

103,9

103,5

103,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

68,9

82,0

89,2

94,1

96,4

101,1

107,9

108,2

108,0

108,8

108,1

109,2

Переробна промисловість

С

98,1

97,9

104,1

106,5

105,5

102,8

103,5

103,2

103,4

103,5

103,1

103,4

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

94,8

94,3

99,3

102,9

104,0

102,8

102,8

103,1

102,9

103,7

102,6

102,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

70,2

71,6

74,3

75,0

80,7

86,2

87,3

86,2

88,1

88,4

90,7

92,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

106,0

110,3

106,0

106,1

105,7

102,4

101,7

100,2

99,4

97,9

97,4

97,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,2

100,9

161,4

202,0

211,3

198,5

187,4

182,1

181,4

185,7

183,1

182,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,5

103,8

110,2

108,9

105,5

103,7

105,6

105,4

104,8

104,6

104,0

103,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

84,2

88,7

100,2

94,1

88,8

83,0

81,6

78,5

78,7

79,3

81,3

83,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87,5

70,3

77,9

92,1

95,9

91,0

93,7

97,4

103,2

105,7

110,3

113,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

156,2

142,1

141,0

143,1

141,6

134,4

134,0

124,8

116,7

110,5

109,0

108,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.