Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–вересень 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Вересень

2019р.

до

серпня

2019р.

Вересень

2019р.

до

вересня

2018р.

Січень–вересень

2019р.

до

січня–вересня

2018р.

Промисловість

B+C+D

119,2

88,6

109,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,4

105,1

103,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

82,0

106,3

108,0

Переробна промисловість  

С

105,8

105,0

103,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

112,2

101,6

102,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

106,5

103,5

88,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,2

93,8

99,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

97,4

176,9

181,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,0

100,6

104,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,7

79,8

78,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

135,0

159,3

103,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

154,8

71,7

116,7

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.