Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

106,3

100,1

96,5

91,1

90,0

88,9

88,2

88,9

89,7

91,8

93,5

95,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

113,8

109,1

103,1

100,0

100,6

100,7

99,6

99,7

99,4

100,1

100,6

100,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

158,8

138,0

122,4

113,5

107,8

97,1

93,4

93,8

94,5

95,7

95,4

95,3

Переробна промисловість

С

111,1

107,4

101,8

98,9

100,0

101,0

100,2

100,2

99,9

100,5

101,1

100,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,6

100,3

98,2

95,9

94,1

92,4

92,0

92,8

93,5

93,4

94,8

94,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

106,9

104,3

99,4

98,2

95,8

92,1

91,8

90,4

89,4

87,2

83,6

81,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

120,1

109,6

107,8

108,0

107,9

109,1

110,0

111,2

111,2

112,3

112,5

112,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

132,0

85,0

84,5

85,7

95,6

113,4

109,1

101,0

101,6

98,9

96,7

99,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,9

105,0

96,9

95,5

98,2

98,4

97,1

97,1

97,8

99,3

100,6

101,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

171,9

144,6

117,9

107,6

106,5

104,5

101,2

100,3

98,1

98,0

97,9

95,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

142,0

156,1

119,7

113,6

110,3

115,0

114,6

114,2

113,1

115,7

113,9

105,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,4

91,0

89,6

82,3

79,7

77,6

76,6

77,8

79,8

83,3

86,3

90,1

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.