Індекси промислової продукції за видами діяльності

у 2018 році

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Грудень

2018р.

до

листопада

2018р.

Грудень

2018р.

до

грудня

2017р.

2018р.

до

2017р.

Промисловість

B+C+D

97,2

115,5

95,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

91,7

97,5

100,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

72,5

93,9

95,3

Переробна промисловість  

С

93,4

97,7

100,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

88,9

95,4

94,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,2

58,1

81,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

101,1

109,3

112,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

128,8

120,4

99,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

90,1

105,2

101,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

44,5

63,3

95,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

106,1

57,3

105,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,0

135,2

90,1

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.