Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-жовтні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

27643781,9

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

16521938,6

59,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

687816,3

2,5

Переробна промисловість  

С

15834122,3

57,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4268652,5

15,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

822604,9

3,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2608710,5

9,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1829246,7

6,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4010410,4

14,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

395710,7

1,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

699610,2

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10886076,3

39,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

235767,0

0,9

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.