Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

 

Промисловість

B+C+D

85,0

90,1

90,9

95,7

103,5

107,0

108,5

108,2

109,8

108,8

109,3

109,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

105,2

106,0

107,8

108,7

113,5

112,0

112,0

111,0

109,8

108,3

107,7

107,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

188,0

185,9

177,3

165,8

160,4

152,2

147,3

139,7

132,9

130,0

128,7

128,0

Переробна промисловість

С

102,5

103,3

104,8

105,8

110,8

109,4

109,6

108,9

108,1

106,7

106,2

105,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10–12

110,7

115,3

114,1

111,3

112,7

113,1

112,1

108,5

107,3

106,0

104,9

103,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

123,3

115,5

113,9

111,4

110,8

112,3

110,7

110,3

107,8

110,7

109,7

108,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16–18

105,2

101,6

106,6

104,8

106,7

106,2

105,7

104,4

103,9

103,2

102,9

103,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

43,5

59,2

45,7

46,2

49,1

51,7

66,2

84,5

79,5

73,8

77,4

78,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

102,2

101,8

105,9

108,7

112,4

114,1

112,5

111,2

111,2

109,7

109,1

108,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,1

90,1

92,6

100,5

104,6

103,3

108,1

108,0

109,7

110,6

110,9

108,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30

206,0

143,2

164,5

132,1

140,5

119,6

109,7

107,7

102,5

100,9

101,6

104,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

70,7

78,4

78,3

85,5

95,4

102,6

105,1

105,4

109,8

109,3

110,9

111,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.