Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–листопаді 2017 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Листопад

2017р.

до

жовтня

2017р.

Листопад

2017р.

до

листопада

2016р.

Січень–листопад

2017р.

до

січня–листопада

2016р.

Промисловість

B+C+D

99,7

114,4

109,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,2

102,5

107,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

115,2

117,9

128,7

Переробна промисловість

С

99,0

101,3

106,2

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

89,0

93,9

104,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

86,7

101,7

109,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,2

100,0

102,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

128,2

115,0

77,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94,5

103,5

109,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89,5

113,7

110,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

163,9

107,5

101,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,3

128,4

110,9

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.