Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–лютому 2017 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий

2017р.

до

січня

2017р.

Лютий

2017р.

до

лютого

2016р.

Січень–лютий 2017р.

до

січня–лютого 2016р.

Промисловість

B+C+D

119,2

94,9

90,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

112,5

106,8

106,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

123,4

184,2

185,9

Переробна промисловість

С

111,8

104,0

103,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

107,4

120,0

115,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

109,3

109,3

115,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

127,8

98,9

101,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

167,6

75,5

59,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

92,6

101,5

101,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

157,2

89,5

90,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

126,1

115,4

143,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

126,3

85,9

78,4

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.