Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні 2017 року

 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

2017р.

до

грудня

2016р.

Січень

2017р.

до

січня

2016р.

 

Промисловість

B+C+D

80,5

85,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

75,4

105,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

77,3

188,0

Переробна промисловість

С

75,2

102,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

73,2

110,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

70,8

123,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

80,8

105,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

75,7

43,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,3

102,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

41,6

91,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

38,2

206,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

86,8

70,7

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.