Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності1

 

(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього

У тому числі

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

промисловість

з неї

будівництво

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

діяльність готелів та ресторанів

діяльність транспорту та зв'язку

фінансова діяльність

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

державне управління

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

інші види економічної діяльності

добувна промисловість

переробна промисловість

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2002

1366

150

293

3

266

24

86

150

39

103

49

74

182

96

82

62

2003

1739

147

471

14

391

66

156

152

23

112

82

104

299

75

68

50

2004

1925

158

369

36

267

66

127

267

35

176

91

121

341

78

115

47

2005

1786

116

346

4

294

48

215

189

26

104

117

92

353

72

80

76

2006

2954

237

777

70

674

33

246

707

130

176

97

114

284

71

72

43

2007

3627

203

1016

60

903

53

244

802

89

320

215

157

303

107

91

80

2008

2079

144

446

21

375

50

71

341

53

229

139

133

303

39

123

58

2009

748

32

137

13

116

8

51

104

13

153

1

19

140

33

52

13

2010

819

35

243

28

173

42

10

162

24

143

2

16

91

23

57

13

2011

633

64

158

22

119

17

41

157

28

39

2

5

81

15

22

21

2012

943

69

235

17

194

24

43

173

37

123

5

37

115

17

34

55

______________

1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.