Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності1

 

 

 

(осіб)

 

Всього працевлаштовано

У тому числі

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

промисловість

з неї

будівництво

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

діяльність готелів та ресторанів

діяльність транспорту та зв'язку

фінансова діяльність

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

державне управління

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

інші види економічної діяльності

добувна промисловість

переробна промисловість

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

2002

25834

4737

6491

265

5599

627

1371

4971

752

1062

550

824

1160

1239

1424

1253

2003

27432

4297

7151

239

6030

882

1174

6467

422

1227

483

906

1327

1275

1247

1456

2004

30950

5961

7709

258

6634

817

1723

7321

592

1511

319

613

1610

1267

1254

1070

2005

33037

7130

7951

262

6928

761

1465

7709

669

1670

338

553

1603

1533

1246

1170

2006

34058

7149

7654

468

6223

963

1482

8394

804

2166

270

1029

1758

1330

1299

723

2007

34945

7030

8415

429

7231

755

1441

8630

1003

2338

236

592

1923

1304

1267

766

2008

35551

7121

7631

499

6306

826

1806

9397

976

2181

225

1036

1864

1198

1245

871

2009

25251

4712

5454

314

3674

1466

1678

5454

1197

1385

142

656

1572

1353

1026

622

2010

25750

4106

6055

383

4735

937

1455

6208

1059

1437

131

677

1395

1447

1132

648

2011

28141

5215

6423

551

4800

1072

1780

6031

1248

1405

91

613

1747

1611

1299

678

2012

29249

4779

7666

670

5909

1087

1236

6124

1035

1517

73

726

2085

1879

1558

571

_______________

1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.