Основні показники ринку праці у 2000-2019рр.

 

 

Робоча сила

у тому числі

Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), місяців

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення

(за методологією МОП)

в серед-ньому, тис. осіб

у % до насе-лення відпо-відної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

у % до насе-лення відпо-відної вікової групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-ньому, тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

% до у економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

491,7

59,2

459,3

68,1

431,8

52,0

399,5

59,2

59,9

12,2

59,8

13,0

11

2001

487,7

58,6

464,1

68,2

440,6

53,0

417,0

61,2

47,1

9,7

47,1

10,2

10

2002

463,3

55,7

445,1

64,8

400,7

48,1

382,8

55,7

62,6

13,5

62,3

14,0

10

2003

483,4

57,9

469,2

67,9

422,7

50,7

409,6

59,2

60,7

12,6

59,6

12,7

9

2004

500,1

59,9

489,7

70,4

437,4

52,4

427,2

61,4

62,7

12,5

62,5

12,8

7

2005

511,1

61,2

484,8

69,5

461,6

55,2

435,6

62,4

49,5

9,7

49,2

10,1

6

2006

513,4

61,5

484,7

69,2

465,4

55,7

436,7

62,3

48,0

9,3

48,0

9,9

5

2007

518,5

62,2

486,8

69,4

471,8

56,6

440,1

62,7

46,7

9,0

46,7

9,6

5

2008

524,3

63,0

490,9

69,9

478,1

57,4

444,7

63,3

46,2

8,8

46,2

9,4

5

2009

528,4

63,5

491,0

69,9

461,5

55,5

424,1

60,4

66,9

12,7

66,9

13,6

5

2010

532,0

64,0

487,1

69,5

471,2

56,7

426,3

60,8

60,8

11,4

60,8

12,5

5

2011

546,0

65,6

492,2

70,3

489,2

58,8

435,4

62,2

56,8

10,4

56,8

11,5

:

2012

545,8

65,6

495,4

70,2

492,5

59,2

442,1

62,6

53,3

9,8

53,3

10,8

:

2013

546,3

65,7

497,9

70,0

494,9

59,6

446,5

62,7

51,4

9,4

51,4

10,3

4

2014

532,7

64,1

486,5

67,8

476,0

57,2

429,8

59,9

56,7

10,6

56,7

11,7

4

2015

541,4

65,0

489,9

67,9

487,7

58,5

436,2

60,4

53,7

9,9

53,7

11,0

5

2016

530,5

63,6

481,9

66,4

474,2

56,9

425,6

58,7

56,3

10,6

56,3

11,7

4

2017

520,3

62,3

476,8

66,2

460,2

55,1

416,7

57,8

60,1

11,6

60,1

12,6

4

2018

524,2

62,8

496,2

69,5

473,6

56,8

445,6

62,4

50,6

9,7

50,6

10,2

3

2019

530,0

63,7

497,2

70,3

486,0

58,4

453,2

64,0

44,0

8,3

44,0

8,8

5

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників,

тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили

Середньомісячна заробітна плата

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2000

307,8

21,0

25,1

172,73

60,1

...

2001

288,7

20,7

26,5

245,38

74,1

136,1

2002

269,3

20,2

25,6

312,39

85,6

125,5

2003

254,6

22,4

27,4

390,49

107,0

116,5

2004

242,8

24,4

27,3

506,07

130,9

123,2

2005

242,0

25,0

26,9

684,58

151,1

118,6

2006

238,0

24,0

27,2

887,73

175,8

121,0

2007

234,0

25,2

26,0

1132,71

199,4

112,0

2008

232,6

24,0

28,6

1522,79

227,6

106,4

2009

220,2

18,6

24,4

1613,96

216,9

91,6

2010

214,3

20,6

22,7

1959,76

212,6

114,8

2011

211,3

24,9

26,4

2211,00

220,2

105,0

2012

208,8

20,6

24,4

2575,48

227,1

117,6

2013

199,7

22,6

24,5

2844,21

233,5

111,5

2014

192,5

19,5

23,7

3033,26

249,0

93,9

2015

188,0

18,1

24,7

3572,80

259,3

76,7

2016

182,4

18,8

21,2

4364,03

272,8

107,1

2017

176,5

23,9

26,3

6012,57

313,0

119,4

2018

174,7

23,0

23,9

7468,51

388,8

111,6

2019

169,7

21,5

25,2

8967,19

426,6

111,1

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".