Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості

 

(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього

У тому числі

особи, які не були зайняті до 1 року

у т.ч. за причинами незайнятості

особи, які не були зайняті з різних причин більше 1 року

вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію

звільнені за власним бажанням

випускники навчальних закладів

не зайняті з інших причин

2000

45635

37966

6683

12136

2169

16978

7669

2001

44675

38051

5731

7930

1871

22519

6624

2002

43780

35670

3391

5797

1424

25058

8110

2003

36877

30795

2818

3895

1440

22642

6082

2004

39604

34643

2077

3594

1453

27519

4961

2005

35178

30369

1559

3070

1398

24342

4809

2006

31692

27344

1755

2565

1085

21939

4348

2007

26554

23341

1205

2041

771

19324

3213

2008

31923

27206

699

2291

1194

23022

4717

2009

18624

17113

1471

1500

1322

12820

1511

2010

20150

17589

879

1412

2074

13224

2561

2011

17785

15606

774

1256

1702

11874

2179

2012

17542

15448

860

1210

1470

11908

2094