Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2017

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

521,3

523,1

523,1

520,3

працездатного віку

474,6

478,6

478,6

476,8

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,4

62,6

62,6

62,3

працездатного віку

65,9

66,4

66,4

66,2

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

462,5

463,8

462,5

460,2

працездатного віку

415,8

419,3

418,0

416,7

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,3

55,5

55,3

55,1

працездатного віку

57,7

58,2

58,0

57,8

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,8

59,3

60,6

60,1

працездатного віку

58,8

59,3

60,6

60,1

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

16,4

14,6

13,3

13,0

в середньому за період,

тис. осіб

15,9

 

15,2

14,4

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,3

11,3

11,6

11,6

працездатного віку

12,4

12,4

12,7

12,6

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,4

 

3,2

3,0

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період,

тис. осіб

22,4

28,9

33,8

40,2

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,6

6,6

9,3

13,1

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду,

тис. осіб

1,7

1,4

1,6

1,1

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду,

осіб

10

10

8

12

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1715

1650

1669

1809

у % до відповідного періоду попереднього року

130,1

124,4

108,6

99,5

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

177,6

177,0

176,4

176,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

5,2

6,6

23,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,3

6,9

7,3

26,3

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5478

5653

5800

6013

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

123,2

122,4

120,2

119,4

______________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".