Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січень 2013 року

 

 

Фактично

за

січень

2013р.

Темпи зростання, зниження, у %

січень 2013р. до

довідково:

січень 2012р. до

січня 2011р.

грудня 2012р.

січня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, послуг), млн.грн.

14567,51

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

85,3

116,2

100,2

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

104,0

100,2

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

6,8

61,8

103,0

84,6

молоко, тис.т

21,5

78,5

109,7

107,7

яйця, млн.шт.

28,8

87,0

122,0

81,7

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

239,11

х

104,62

110,63

Індекс будівельної продукці

х

17,3

60,5

60,5

Вантажооборот, млн.ткм

595,4

х

149,8

54,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

200,3

х

103,8

107,1

Експорт товарів, млн.дол. США

503,51

х

92,72

137,03

Імпорт товарів, млн.дол. США

786,91,4

х

142,52

126,03

Сальдо (+, –), млн.дол. США

–283,41

x

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

73,11

х

76,42

149,03

Імпорт послуг, млн.дол. США

23,61

х

119,92

87,23

Сальдо (+, –), млн.дол. США

49,51

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1098,5

х

111,2

111,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

25751

111,55

116,52

112,83

реальна, %

х

111,25

117,62

105,03

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн.

1,46

87,07

55,28

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

18,5

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

99,0

99,79

______________

1 Дані за 2012р.

2 2012р. у % до 2011р.

3 2011р. у % до 2010р.

4 З урахуванням поставок газу природного.

5 Грудень 2012р. у % до листопада 2012р.

6 Станом на 1 січня 2013р.

7 1 січня 2013р. до 1 грудня 2012р.

8 1 січня 2013р. до 1 січня 2012р.

9 Січень 2012р. до грудня 2011р.