Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств

за видами економічної діяльності

за 2022 рік

(у відсотках)

 

Код за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості)

операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості)

всієї діяльності підприємств

Усього

 

–2,8

–7,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

18,7

8,6

промисловість

B+C+D+E

–13,8

–17,9

будівництво

F

1,5

1,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

33,1

23,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

7,0

0,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–2,5

–2,2

інформація та телекомунікації

J

9,7

4,8

фінансова та страхова діяльність

K

–6,4

–6,4

операції з нерухомим майном

L

10,7

11,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

–2,6

11,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2,0

1,1

освіта

P

29,5

25,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1,5

4,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–13,0

–13,4

надання інших видів послуг

S

37,6

64,4

 

Примітки.

1. Без урахування результатів діяльності банків.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.