Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств

за видами економічної діяльності

за 2021 рік

(у відсотках)

 

Код за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості)

операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості)

всієї діяльності підприємств

Усього

 

12,0

10,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

31,6

27,9

промисловість

B+C+D+E

8,3

7,5

будівництво

F

2,8

2,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

26,3

18,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–0,3

–0,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

–1,8

–2,8

інформація та телекомунікації

J

4,1

8,4

фінансова та страхова діяльність

K

8,0

4,7

операції з нерухомим майном

L

–0,9

4,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

5,5

9,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

–2,9

–3,0

освіта

P

24,7

24,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1,3

2,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–62,2

–58,3

надання інших видів послуг

S

6,2

14,4

 

Примітки.

1. Без урахування результатів діяльності банків.

2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.