Запаси палива

на 1 січня 2019 року

 

 

На 1 січня

2019р.

Приріст, зниження (–)

на 1 січня 2019р. до

1 грудня 2018р.,

у %

1 січня 2018р.,

у %

Вугілля кам’яне, тис.т

60,6

–0,3

1049,3

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий

 

 

 

конденсат, тис.т

Бензин моторний, тис.т

1,8

8,1

295,7

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

6,4

6,6

188,1

Мазути топкові важкі, тис.т

0,1

–0,3

–59,4

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,0

–28,0

45,9