Використання палива

за грудень 2018 року

 

 

За грудень

2018р.

Приріст, зниження (–)

за грудень 2018р.

до листопада 2018р.,

у %

до грудня 2017р.,

у %

Вугілля кам’яне, тис.т

15,2

861,5

973,4

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий

 

 

 

конденсат, тис.т

Газ природний, млн.м3

80,3

37,8

–1,7

Бензин моторний1, тис.т

0,6

–5,6

–19,6

Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т

6,6

–18,4

–1,2

Мазути топкові важкі, тис.т

Пропан і бутан скраплені1, тис.т

0,2

–46,0

65,9

_____________

1 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

 

Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 2,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 1,4 тис.т.