Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм

заробітної плати та видами економічної діяльності

у грудні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до

6500,00

грн

від 6500,01до

7000,00

грн

від 7000,01до

8000,00

грн

від 8000,01до

10000,00

грн

від 10000,01до

12000,00

грн

від 12000,01до

150000,00

грн

від 150000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

150399

13,4

9,1

9,0

11,4

9,2

11,1

12,9

8,4

15,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9390

21,0

12,1

9,2

10,1

5,6

5,8

9,3

6,1

20,8

Промисловість

40706

11,2

7,4

7,8

9,0

8,5

12,3

12,0

7,3

24,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2422

12,7

4,2

4,5

8,8

8,5

10,6

18,2

12,1

20,4

Переробна промисловість

23697

16,0

11,4

11,3

11,5

10,6

16,5

12,3

5,9

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12421

1,2

0,3

1,2

3,1

3,3

4,2

10,3

9,3

67,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2166

14,4

8,4

10,3

16,9

14,7

15,1

12,8

4,8

2,6

Будівництво

4306

24,1

25,6

11,3

9,2

6,8

4,9

4,6

3,3

10,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9286

24,9

27,7

16,3

10,3

5,8

5,5

4,4

2,5

2,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4876

26,1

19,6

9,8

13,4

9,6

7,7

4,5

2,0

7,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

394

52,8

24,4

9,4

5,1

2,0

2,8

1,5

0,5

1,5

Інформація та телекомунікації

1199

23,9

15,0

10,0

15,7

6,6

7,5

7,0

5,5

8,8

Фінансова та страхова діяльність

613

7,0

3,6

4,6

19,7

24,6

17,0

8,0

6,4

9,1

Операції з нерухомим майном

783

22,2

15,3

13,8

17,7

13,4

8,9

3,8

2,7

2,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

1347

12,9

9,4

9,0

13,2

11,6

12,3

11,8

6,7

13,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1321

18,7

12,0

18,5

15,0

10,4

11,4

9,8

2,7

1,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

26281

9,0

4,9

7,5

12,0

8,1

11,4

17,2

13,4

16,5

Освіта

27175

9,0

6,2

8,9

12,3

9,0

11,9

18,6

12,0

12,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20581

13,8

5,7

8,7

14,5

14,3

13,8

11,7

6,8

10,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1701

9,8

4,6

7,3

13,0

14,2

17,8

14,8

8,7

9,8

Надання інших видів послуг

440

27,3

10,0

15,7

9,8

4,3

6,8

8,6

6,1

11,4

 

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.