Кількість померлих за причинами смерті у 2021 році

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

17028

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

113

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

67

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

19

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1795

з них злоякісні

C00–C97

1779

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

8

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

69

з них цукровий діабет

E10–E14

64

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

31

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

27

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

99

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

11133

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

7833

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

79

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

2016

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

378

з них грип і пневмонія

J10–J18

260

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

595

з них алкогольна хвороба печінки

K70

56

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

10

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

13

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

67

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

14

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

70

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

44

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

59

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

716

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

125

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

53

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

34

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

5

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

73

навмисне самоушкодження

X60–X84

148

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

26

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1814

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1805

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

9