Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

у січні−грудні 2016 року

 

 

Освоєно (використано)  капітальних  інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

 

Усього

4086680

100,0

за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

131392

3,2

коштів місцевих бюджетів

493367

12,1

власних коштів підприємств та організацій

1980810

48,5

кредитів банків та інших позик

146529

3,6

коштів іноземних інвесторів

1661

0,0

коштів населення на будівництво житла

1203062

29,4

інших джерел фінансування

129859

3,2