Капітальні інвестиції за видами активів

у січні−грудні 2016 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

Усього

4086680

100,0

інвестиції у матеріальні активи

4056602

99,3

житлові будівлі

1358623

33,2

нежитлові будівлі

592302

14,5

інженерні споруди

325271

8,0

машини, обладнання та інвентар

1271205

31,1

транспортні засоби

392588

9,6

земля

11543

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

23589

0,6

інші матеріальні активи

81481

2,0

інвестиції у нематеріальні активи

30078

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

16221

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4369

0,1