Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–серпні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 1154,9 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2019р. чисельність населення скоротилась на 2420 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1444 особи) та міграційного скорочення (на 976 осіб).

Природний рух населення області у січні–липні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–липнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–липні 2019р. становила 7136 осіб, померлих – 8580 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у серпні 2019р. становила 167,4 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець серпня 2019р. становила 11,4 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,8% – жінки, 55,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 31,5% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2019р. склав 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,6% та 1,4% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець серпня 2019р. становила 4119. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у серпні 2019р. становив 2581 грн, що в 1,6 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у серпні 2019р. становила 8848 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 72,19 грн.

Порівняно з липнем 2019р. номінальна заробітна плата зменшилася на 6,3%, або на 598 грн, а відносно серпня 2018р. збільшилася на 19,2%, або на 1425 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з липнем 2019р. зменшилася на 6,3%, а відносно серпня 2018р. збільшилася на 9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у серпні 2019р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12893 грн), фінансової та страхової діяльності (12358 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11143 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18694 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13321 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (13135 грн), з виробництва електричного устатковання (12710 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6096 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6073 грн), освіти (6797 грн) на 31,1–23,2% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4699 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5149 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (5043 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж серпня 2019р. зменшилась на 45,9%, або на 4,9 млн.грн, і на 1 вересня 2019р. становила 5,8 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня 2019р. становив 0,4% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 91,3% припадало на економічно активні підприємства, 8,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 вересня 2019р. в основному заборгували працівникам підприємства м.Рівне (5,4 млн.грн, або 93,3% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 вересня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3 млн.грн, або 52,1% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 58,8 тис. домогосподарств (15,7% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 79,8 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848), з них у міських поселеннях – 44,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 35,4 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася на 21,3%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2019р. становила 34,7 млн.грн (у міських поселеннях – 16 млн.грн, у сільській місцевості – 18,7 млн.грн), у січні–серпні 2018р. – 16,5 млн.грн (у міських поселеннях – 9,9 млн.грн, у сільській місцевості – 6,6 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2019р. зменшився порівняно з серпнем 2018р. на 44,1% і склав 118,9 грн.

Крім того, 19,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 17,5 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2019р. становила 65,5 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 6,7 млн.грн, у сільській місцевості – 58,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у серпні 2019р. зменшився порівняно з серпнем 2018р. на 1,9% і склав 3124,1 грн.

У січні–серпні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 64 млн.грн (у січні–серпні 2018р. – 67,4 млн.грн).

У серпні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 92,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 68,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 75,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 122,4% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів).

На кінець серпня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 132 млн.грн, за постачання електричної енергії – 118,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 63,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 50,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,4 млн.грн, за постачання природного газу – 2,5 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–серпні 2019р. становив 13099,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,3% більше, ніж у січні–серпні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2019р. склав 7971,4 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 8,4%.

 

Сільське господарство

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 100%, у т.ч. у підприємствах – 104,8%, у господарствах населення – 98,4%.

На 1 вересня 2019р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 203627 га, що на 0,6% більше, ніж на початок вересня 2018р. Збирання проведено на 70% площ, посіяних під урожай 2019р. (торік – на 76,7% таких площ). Виробництво зерна становило 822,7 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 1,9% більше, ніж було одержано на відповідну дату торік; у середньому з 1 га обмолоченої площі отримано по 40,4 ц зерна (на 1,3% більше), у т.ч. підприємствами – по 48,2 ц (на 4,3% більше), господарствами населення – по 35,3 ц (на 0,8% менше).

Ріпак зібрано на площі 34983 га (на 42,1% більше, ніж на початок вересня 2018р.); валовий збір становив 101,8 тис.т (на 29,8% більше), а середня урожайність – 29,1 ц з 1 га (на 8,5% менше).

Картоплі накопано 753,5 тис.т (на 0,3% менше, ніж на відповідну дату 2018р.), культур овочевих відкритого ґрунту зібрано 131,4 тис.т (на 0,5% більше), культур плодоягідних – 61,1 тис.т (на 10,8% менше).

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 50,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,6% більше, ніж у січні–серпні 2018р., вироблено 275,3 тис.т молока (на 3,4% менше), 445,6 млн.шт яєць (на 0,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 58,2%, 83,4% і 60,9%.

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 123,2 тис. голів (на 6,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 84,8 тис. голів (на 2,3% менше); свиней – 241 тис. голів (на 0,7% менше), овець та кіз – 16,3 тис. голів (на 8,4% менше), птиці – 8192,5 тис. голів (на 8,3% менше). У господарствах населення утримувалося 77,5% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,7% корів; 88,2% свиней, 96,9% овець та кіз, 73,5% птиці.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 307,9 тис.т зерна (на 9,6% менше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 230,7 тис.т пшениці, 35,3 тис.т ячменю, 27,3 тис.т кукурудзи, 7 тис.т жита. 

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 162,7 тис.т зерна (на 1,1% менше), у т.ч. 117 тис.т пшениці, 20,5 тис.т кукурудзи, 16,1 тис.т ячменю, 4,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 145,2 тис.т зерна (на 17,5% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 1030,9 т (на 82,7% менше, ніж на 1 вересня торік).

 

Промисловість

У січні–серпні 2019р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 12,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяг випуску збільшився на 8,2%.

У переробній промисловості у січні–серпні 2019р. випуск продукції зріс на 3,2%.

Перевищено обсяги січня–серпня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,8 раза), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,4%), харчових продуктів, напоїв (на 3,1%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 0,2%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 21,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 13,8%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 2,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг випуску порівняно з січнем–серпнем 2018р. зріс на 24,8%.

 

Будівництво

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1420,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–серпня 2018р. становив 107,7%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 34,1%, зокрема житлових – на 29%, нежитлових – на 35,4%. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 17,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 70% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,1% та 14,9%.

 

Транспорт

У січні–серпні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 8473,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 7370,2 млн.ткм, що відповідно на 18,9% і 9,5% більше, ніж у січні–серпні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1379,4 млн.ткм, замовникам доставлено 2803,5 тис.т вантажів, а це відповідно на 49,3% і в 1,8 раза перевищило обсяги січня–серпня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–серпні 2019р. скористалися 85,8 млн. пасажирів, що становить 97,8% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 0,9% та склав 1494,4 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 57,1 млн. пасажирів, або 95,3% кількості січня–серпня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 25,4 млн. пасажирів, що на 4,7% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2019р. експорт товарів становив 246,8 млн.дол. США, імпорт – 180,4 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 3,1% і 3,4%. Позитивне сальдо становило 66,4 млн.дол. (у січні–липні 2018р. також позитивне – 64,9 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 194,2 млн.дол., або 78,7% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–липнем 2018р. на 5 млн.дол., або на 2,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 122,6 млн.дол., або 68% від загального обсягу, та збільшився проти січня–липня 2018р. на 24,5 млн.дол., або на 25%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Російської Федерації, Китаю.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2019р. по області становив 103,2%.

На споживчому ринку області у січні–серпні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,5%. Відчутно додали в ціні фрукти (на 29,1%). На 18,3–0,2% підвищилися ціни на цукор, хліб, м’ясо птиці, інші продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, масло, безалкогольні напої, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, свинину, сметану, кондитерські вироби з борошна, сири, кисломолочну продукцію, шоколад, яловичину, маргарин та інші рослинні жири, олію соняшникову. Водночас на 20,7–2% подешевшали яйця, сало, овочі, молоко, рис. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 8,1%, зокрема тютюнові вироби – на 13,4%, алкогольні напої – на 3,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 2,9% в основному за рахунок зменшення тарифу на природний газ на 20,7%. Разом з тим відбулося підвищення цін та тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 12%, скраплений газ – на 9,8%, водопостачання – на 7,4%, каналізацію – на 5%, утримання та ремонт житла – на 3,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень – на 6,5%, амбулаторних послуг – на 6,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,5% спричинено подорожчанням транспортних послуг на 11,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 2%, що обумовлено підвищенням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 4,6%, домашнього текстилю – на 3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,9%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 13,7%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,9%, що зумовлено збільшенням вартості послуг відпочинку та культури на 6,3%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 1,3%, туристичних послуг – на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,9%, зокрема взуття – на 6,7%, одяг – на 5,4%.