Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–жовтні 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1161,5 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1274 особи.

Природний рух населення області у січні–вересні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2016р.

У січні–вересні 2017р. кількість живонароджених в області була на 888 осіб меншою, ніж у січні–вересні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,1 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–вересні 2017р. кількість померлих була на 17 осіб більшою, ніж у січні–вересні 2016р., рівень смертності становив 12,4 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 44,6% більше, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,6 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення.

У жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 48,7% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у жовтні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 30,1% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 24,8%, з 3-х осіб – 17,4%, з 4-х та більше осіб – 27,7%.

У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 215,7 тис. домогосподарств, що становило 118,8% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 125,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 89,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2017р., становила 100,5 млн.грн, що на 5,7 млн.грн менше, ніж у січні–жовтні 2016р., з неї у міських поселеннях – 59,2 млн.грн, у сільській місцевості – 41,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2017р. зменшився порівняно з жовтнем 2016р. на 35,3% і склав 367 грн.

Крім того, 29,1 тис. домогосподарств (89,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 25,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій готівкою, призначених на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–жовтні 2017р. становила 81,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 9,5 млн.грн, у сільській місцевості – 71,7 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у жовтні 2017р. склав 2739 грн (у жовтні 2016р. – 2088 грн).

У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 67,5 млн.грн (у січні–жовтні 2016р. – 43,4 млн.грн).

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 852,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 947,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 90%.

На кінець жовтня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію становила 61,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 34,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 31,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 7,4 млн.грн.

Водночас нараховані упродовж січня–жовтня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 23,9 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у жовтні 2017р. становила 177 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець жовтня 2017р. становила 11,7 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 57,5% – жінки, 53,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,5% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2017р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,8% та 1,6% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2017р. становила 1768. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у жовтні 2017р. становив 1709 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,5 раза середньої заробітної плати штатного працівника у жовтні 2017р. (6047 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2017р. становила 6047 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 44,08 грн.

Порівняно з жовтнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 34,7%, або на 1559 грн. Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з вереснем 2017р. зменшилася на 2,7%, а відносно жовтня 2016р. збільшилася на 16,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у жовтні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10486 грн), виробництва електричного устатковання (9520 грн), виробництва меблів (9236 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9183 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4428 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4579) грн, освіти (5341 грн) на 24,3–11,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3139 грн), з надання інших видів послуг (3490 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3664 грн), наукових досліджень та розробок (4125 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3691 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4064 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж жовтня 2017р. зменшилась на 2%, або на 1,1 млн.грн, і на 1 листопада 2017р. становила 59,2 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2017р. становив 5,4% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,2% припадало на економічно активні підприємства, 3,8% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 листопада 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (56,6 млн.грн, або 95,7% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 листопада 2017р. були підприємства переробної промисловості (93,9% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 10608 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 1,3% менше, ніж за січень–жовтень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,2% – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,1 в.п. менше, ніж у січні–жовтні 2016р.).

У загальній кількості злочинів 61,7% становили злочини проти власності; 9,6% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; 2,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,5% – злочини проти громадської безпеки; 2,3% – злочини проти довкілля; 1,7% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 37 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (у 2,2 раза більше, ніж у січні–жовтні 2016р.), 48 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 7,7% менше, ніж у січні–жовтні 2016р.).

Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. кількість грабежів (229) зменшилася на 16,7%, крадіжок (5182) – на 10%, розбоїв (31) – на 40,4%. Водночас кількість випадків хабарництва (57) і шахрайств (762) збільшилась на 11,8% та 3% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 31 особу, яка скоїла злочин у складі 7 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2017р. становила 7859 осіб (на 6,5% менше, ніж у січні–жовтні 2016р.), із числа яких 2565 осіб – жінки, 299 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 118 осіб – неповнолітні та 63 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 4798 та 705 осіб, серед яких 33,9% – жінки (1863 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 341 особа, з яких 54 особи загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 120 осіб, із числа яких 10% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 25% було вбито.

Серед 2435 виявлених осіб, які вчинили злочини, 29,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,1% мали незняту або непогашену судимість, 11,8% вчинили злочин у групі, 10,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,7% – жінки; 5,4% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–жовтні 2017р. становив 11909,8 млн.грн, що на 2% більше обсягу січня–жовтня попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. склав 7502,3 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2016р. на 1%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–вересні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3246,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 21,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 2795,4 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,1%, у будівлі та споруди – 47,6%.

Більше половини (55,4%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 22,6% – кошти населення на будівництво житла, 8,9% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,5% – кредити банків та інші позики, 1,2% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами будівництва освоєно 30,3% усіх капітальних інвестицій області, промисловості – 25,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 23,7%.

 

Сільське господарство

 

У січні–жовтні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 103,4%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 100,9%, у господарствах населення – 104,4%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 104,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 97,6%, у господарствах населення – 108%.

На 1 листопада 2017р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 217,8 тис.га, що на 5,9% менше, ніж на початок листопада 2016р. Виробництво зерна становило 918,7 тис.т (на 7,6% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 42,2 ц зерна (на 0,7 ц менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) ріпаку (озимого та ярого) зібрано у 2,5 раза більше, ніж на відповідну дату торік, соняшнику – в 1,7 раза, як за рахунок збільшення зібраної площі кожної культури в 1,7 раза, так і зростання урожайності відповідно на 42,7% і 3,1%.

У січні–жовтні 2017р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 100,7%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 110,3%, у господарствах населення – 97,9%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 61,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2% більше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., вироблено 373,7 тис.т молока (на 0,6% менше), 533,8 млн.шт яєць (на 6,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 68,1%, 82,1% і 60,9%.

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 150 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 95,5 тис. голів (на 1,8% менше); свиней – 261,8 тис. голів (на 2,1% більше), овець та кіз – 18,2 тис. голів (на 0,5% менше), птиці – 8103,7 тис. голів (на 3,3% більше). У господарствах населення утримувалося 79,4% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,3% корів; 87,2% свиней, 88,5% овець і кіз, 72% птиці.

На 1 листопада 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 397,8 тис.т зерна (на 25,7% більше проти 1 листопада 2016р.), у т.ч. 170 тис.т пшениці, 157,1 тис.т кукурудзи, 37,1 тис.т ячменю, 13,2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 114,2 тис.т зерна (на 4% менше), у т.ч. 54,8 тис.т пшениці, 24,7 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 283,6 тис.т зерна (на 43,6% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 29,6 тис.т (на 23,1% більше, ніж на 1 листопада 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 6,2 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 23,4 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–жовтні 2017р. проти січня–жовтня 2016р. індекс промислової продукції становив 108,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. виробництво нарощено на 30%.

У переробній промисловості у січні–жовтні 2017р. випуск продукції зріс на 6,7%.

Перевищено обсяги січня–жовтня 2016р. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 10,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 9,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 6%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 3,2%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 0,9%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 26,2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст обсягів випуску порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 9,3%.

 

Будівництво

 

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1051,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–жовтня 2016р. становив 115,7%.

Зведення будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 19,3%, зокрема нежитлових – на 27,6%. Водночас зведення житлових будівель зменшилось на 1,1%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 10,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 16,3% та 17,7%.

У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 313,2 тис.м2 загальної площі житла, що на 49,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Більше половини житла (53,8% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 41,7% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 201,8 тис.м2 житла (64,4% загального обсягу), у сільській місцевості – 111,4 тис.м2 (35,6%).

Протягом січня–вересня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 3469 квартир. Середній розмір квартири становив 90,28 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,99 м2, у міських поселеннях – 77,24 м2.

У січні–вересні 2017р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких торгові центри, магазини торговою площею 10 тис.м2, кафе на 239 посадочних місць, склади загальнотоварні оптові на 8,8 тис.м3, склади та сховища площею 4,12 тис.м2, лінії електричні силові місцеві наземні протяжністю 11,2 км та інші. 

З об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 10,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 9100,3 млн.ткм, а це відповідно на 24% і 8,7% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 1162,1 млн.ткм та доставлено замовникам 2237,6 тис.т вантажів, що відповідно на 13% та 23,7% перевищило обсяги січня–жовтня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–жовтні 2017р. скористалися 117,8 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 2287,2 млн.пас.км, що відповідно на 10,2% та 28,7% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 84,4 млн. пасажирів, або на 14,3% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 28,9 млн. пасажирів, що на 1% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–вересні 2017р. експорт товарів становив 277,5 млн.дол. США, імпорт – 235,7 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 20,1% і 35,7%. Позитивне сальдо становило 41,8 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 57,4 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 200,6 млн.дол., або 72,3% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 31,5 млн.дол., або на 18,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Бельґії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 125,9 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу, та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 13,6 млн.дол., або на 12,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

У січні–вересні 2017р. експорт послуг становив 27,1 млн.дол. США, імпорт – 12,8 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 26% і 14,5%. Позитивне сальдо склало 14,3 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 8,7 млн.дол. США, або 32,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 1 млн.дол., або на 13,3%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, серед інших країн світу – Швейцарія, Канада, Російська Федерація.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2017р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 11,8 млн.дол., або 92,4% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 2 млн.дол., або на 19,9%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Угорщина, Німеччина.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–жовтні 2017р. по області становив 112,9%.

На споживчому ринку області у січні–жовтні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 15,3%. Найбільше подорожчали сало, свинина та фрукти (на 55,2–41%). Крім того, на 32–1,3% подорожчали м’ясо птиці, яловичина, масло, сметана, кондитерські вироби з борошна, хліб, маргарин та інші рослинні жири, кондитерські вироби з цукру, кисломолочна продукція, рис, сири, молоко, шоколад, безалкогольні напої, макаронні вироби, риба та продукти з риби, олія соняшникова, овочі цукор. Водночас знизилися в ціні продукти переробки зернових на 4,2% та яйця – на 0,6%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 22,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 36,7%, алкогольні напої – на 14,8%.  

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,7% відбулося в основному за рахунок підвищення цін та тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 37,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 12,1%, утримання та ремонт житла – на 6,6%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 14,1%, через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 21,5%, палива та мастил – на 14,8%, автомобілів – на 8,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,9%, що насамперед спричинено підвищенням цін на послуги лікарень на 11,7%, амбулаторні послуги – на 11,5%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 2%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,3%, зокрема одяг – на 8,6%, взуття – на 5,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 7,3%, місцевого телефонного зв’язку – на 7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 4%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 5,5%, побутова техніка – на 2%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 5,4%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг на 10,4%, послуг відпочинку та культури – на 7,5%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 4,4%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2,3%.