Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 1162,7 тис. осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення збільшилася на 952 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (1205 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (253 особи).

Природний рух населення області у 2016р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2015р.

У 2016р. кількість живонароджених в області була на 449 осіб меншою, ніж у 2015р., рівень народжуваності знизився з 13,9 до 13,5 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,2 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення).

У 2016р. кількість померлих була на 212 осіб меншою, ніж у 2015р., рівень смертності зменшився з 12,7 до 12,5 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 44,6% вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,6 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення.

У 2016р. в містах Дубно, Вараш та у 8 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Острог, Березнівському, Дубровицькому, Зарічненському, Костопільському, Острозькому, Радивилівському, Рокитнівському та Сарненському районах – міграційне скорочення.

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 44,7% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у січні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 26,1% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 25,4%, з 3-х осіб – 18,9%, з 4-х та більше осіб – 29,6%.

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 16 тис. домогосподарств, що в 1,6 раза більше загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 8,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 7,5 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р., становила 31,4 млн.грн, що на 4,1 млн.грн більше, ніж у січні 2016р., з неї у міських поселеннях – 15,6 млн.грн, у сільській місцевості – 15,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2017р. збільшився порівняно з січнем 2016р. на 23,7% і склав 1960 грн.

Крім того, 1148 домогосподарствам (в 1,6 раза більше тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива), з них у міських поселеннях – 156 домогосподарствам, у сільській місцевості – 992 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2017р., становила 1346,9 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 173,4 тис.грн, у сільській місцевості – 1173,5 тис.грн. Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у січні 2017р. склав 1173 грн (у січні 2016р. – 1127 грн).

У січні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 6892,5 тис.грн (у січні 2016р. – 3331,9 тис.грн).

У січні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 114,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 182,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 62,7%.

У січні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 35,1% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,2%, за газопостачання – 14,4%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,3%, за вивезення побутових відходів – 9,8%.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні 2017р. становила 174,6 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець січня 2017р. склала 15,6 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 49,8% – жінки, 41,2% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2017р. склав 2,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,5% та 1,9% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2017р. становила 1297. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 12 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2017р. становив 1754 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3 рази – середньої заробітної плати штатного працівника у січні 2017р. (5214 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2017р. становила 5214 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,6 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину склали 39,69 грн.

Порівняно з січнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 45,5%, або на 1631 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 28,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2016р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10688 грн), виробництва електричного устатковання (8214 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (8107 грн), виробництва меблів (7979 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (7295 грн), фінансової та страхової діяльності (6934 грн), лісового господарства та лісозаготівель (6538 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3966 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (3989 грн), освіти (4756 грн) на 23,9–8,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2721 грн), наукових досліджень та розробок (3127 грн), з надання інших видів послуг (3300 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3444 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (2153 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (3100 грн), виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (3359 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2017р. збільшилась на 24,7%, або на 1,3 млн.грн, і на 1 лютого 2017р. становила 6,7 млн.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2017р. склав 0,7% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 64,4% припадало на економічно активні підприємства, 35,6% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 лютого 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (3,9 млн.грн, або 58,2% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати) та Рівненського району (2,3 млн.грн, або 34,2%).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 лютого 2017р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (35%), переробної промисловості (34,3% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня 2017р. обліковано 1290 кримінальних правопорушень, що на 1,7% більше, ніж у січні 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,1% – тяжкі та особливо тяжкі (на 0,6 в.п. більше, ніж у січні 2016р.)

У загальній кількості злочинів 60,2% становили злочини проти власності; 11,2% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,9% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня 2017р. обліковано 2 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство (у 2 раза менше, ніж у січні 2016р.), 10 умисних тяжких тілесних ушкоджень (у 2 раза більше, ніж у січні 2016р.) та 1 зґвалтування і замах на зґвалтування (на рівні січня 2016р.).

Порівняно із січнем 2016р. кількість розбоїв (9), шахрайств (142), збільшилася у 3 раза та на 25,7% відповідно. Водночас кількість крадіжок (561), грабежів (29), хабарництва (8) зменшилася відповідно на 0,5%, 19,4% та 38,5%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 6 осіб, які скоїли злочини у складі 1 організованої групи і злочинної організації; закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою і злочинною організацією.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2017р. становила 898 осіб (на 5,9% менше, ніж у січні 2016р.), із числа яких 285 осіб – жінки, 23 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, по 16 осіб – діти до 14 років та неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих (68,6%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 497 та 119 осіб, серед яких 32,5% – жінки (200 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 41 особа, з яких 2 особи загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 10 осіб, із числа яких 50% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 10% було вбито.

Серед 93 виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 68% мали незняту або непогашену судимість, 3,2% вчинили злочин у групі, 7,5% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 3,2% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1060 млн.грн, що на 2,2% менше обсягу січня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017р. склав 668,5 млн.грн і в порівнянних цінах зменшився проти січня та грудня 2016р. відповідно на 3,1% та 16,9%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2016р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 4086,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 8,8% менше, ніж у відповідному періоді 2015р. та в розрахунку на одну особу населення становить 3521,7 грн.

Переважну частку капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з них у будівлі та споруди – 55,7%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 40,7%.

Майже половину (48,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 29,4% – кошти населення на будівництво житла, 15,3% – кошти державного та місцевих бюджетів, 3,6% – кредити банків та інші позики.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості та будівництва (відповідно 29,8% і 25,7%).

 

Сільське господарство

 

У січні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем 2016р. становив 104,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 125,8%, у господарствах населення – 96,7%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 6,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,9% менше порівняно з січнем 2016р., вироблено 22,2 тис.т молока (на 4,2% більше), 43 млн.шт яєць (на 31,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 76,1%, 72,5% та 37,7%.

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 148,9 тис. голів (на 1% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 95,6 тис. голів (на 1,9% менше); свиней – 232 тис. голів (на 15,2% менше), овець та кіз – 16,9 тис. голів (на 4,5% менше), птиці – 6544 тис. голів (на 4,7% більше). У господарствах населення утримувалося 79,2% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,3% корів; 88,4% свиней, 90,5% овець і кіз, 72,8% птиці.

На 1 лютого 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 289,7 тис.т зерна (на 21,4% більше проти 1 лютого 2016р.), у т.ч. 165,7 тис.т кукурудзи, 100,3 тис.т пшениці, 11,8 тис.т ячменю, 3,6 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 99,1 тис.т зерна (на 0,6% менше), у т.ч. 46 тис.т кукурудзи, 35,3 тис.т пшениці, 9,2 тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 190,6 тис.т зерна (на 37,3% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 19,7 тис.т (у 12,9 раза більше, ніж на відповідну дату 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,8 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 17,9 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні 2017р. проти січня 2016р. індекс промислової продукції становив 85%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2016р. виробництво нарощено на 88%.

У переробній промисловості в січні 2017р. випуск продукції зріс на 2,5%.

Перевищено обсяги січня 2017р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (у 2,1 раза), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 23,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 10,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 5,2%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,2%). Водночас спад допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 56,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 8,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спад порівняно з січнем 2016р. становив 29,3%.

 

Будівництво

 

У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 79,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня 2016р. становив 192,4%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають інженерні споруди (72,5%), будівництво яких порівняно з січнем 2016р. зросло у 3,4 раза. Зведення будівель зменшилося на 9,5%, зокрема нежитлових – на 20,7%. При цьому будівництво житлових будівель збільшилося на 23,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 79,3% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 7,5% та 13,2%.

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 324,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 10% менше, ніж у 2015р.

Переважну частину житла (77,4% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 22,6% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 177,1 тис.м2 житла (54,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 147,5 тис.м2  (45,5%).

Протягом 2016р. в області прийнято в експлуатацію 3039 квартир. Середній розмір квартири становив 106,8 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 128,5 м2, у міських поселеннях – 93,6 м2.

З об’єктів соціальної сфери у 2016р. прийнято в експлуатацію загально-освітні навчальні заклади на 789 учнівських місць.

У 2016р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких магазини торговою площею 4 тис.м2, склади загальнотоварні оптові на 6,1 тис.м3, будівлі для зберігання зерна на 2,5 тис.т, споруди підприємств електро- та теплоенергетики на 3,1 тис.кВт, лінії електричні розподільчі середньої напруги протяжністю 6,1 км та інші.

 

Транспорт

 

У січні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 776,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 809,8 млн.ткм, а це відповідно на 49,3% і 36,1% більше, ніж у січні 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 72,4 млн.ткм та доставлено замовникам 134,2 тис.т вантажів, що відповідно на 42% і 47% перевищило обсяги січня 2016р.

Послугами пасажирського транспорту у січні 2017р. скористалися 11,9 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 178,7 млн.пас.км, а це відповідно на 16% та 6% більше рівня січня 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 9,1 млн. пасажирів, що на 19,9% більше порівняно з січнем 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 2,4 млн. пасажирів, що на 5,6% більше, ніж у січні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У 2016р. експорт товарів становив 310,6 млн.дол. США, імпорт – 245,3 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт скоротився на 17,9%, імпорт збільшився на 21,3%. Позитивне сальдо становило 65,3 млн.дол. (у 2015р. також позитивне – 175,9 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 221,1 млн.дол., або 71,2% від загального обсягу, та зменшився порівняно з 2015р. на 15,4 млн.дол., або на 6,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії, Італії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Білорусі, Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, мінеральні продукти.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 150,5 млн.дол., або 61,3% від загального обсягу, та збільшився проти 2015р. на 31,6 млн.дол., або на 26,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США.

В область у 2016р. надійшло іноземної давальницької сировини на 14,6 млн.дол. Експорт готової продукції з імпортованої давальницької сировини становив 29 млн.дол.

Експорт давальницької сировини склав 0,3 млн.дол. У той же час до області імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 5,2 млн.дол.

У 2016р. експорт послуг становив 28,8 млн.дол. США, імпорт – 15,4 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зріс на 31,5% (на 6,9 млн.дол.), імпорт – на 2,2% (на 0,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 13,4 млн.дол. (у 2015р. також позитивне – 6,8 млн.дол.).

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 10,4 млн.дол. США, або 36,1% загального обсягу, та зменшився порівняно з 2015р. на 108,5 тис.дол., або на 1%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Велика Британія, Італія, серед інших країн світу – Канада, Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг у 2016р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 13,7 млн.дол., або 88,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2015р. на 1,6 млн.дол., або на 13,1%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Італія, Німеччина, Польща, Угорщина.

Серед інших країн світу найбільше послуг було одержано від Російської Федерації.

У 2016р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 7,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 5,5 млн.дол. у 2015р.

Надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 10 країн світу.

До основних країн-інвесторів, на які припадає 91,2% загального обсягу надходжень інвестицій, належать Велика Британія, Нідерланди, Віргінські острови, Російська Федерація.

Із країн ЄС в економіку області інвестовано 6,2 млн.дол., або 80,4% загального обсягу вкладень.

Найвагоміші обсяги надходжень (95,7%) прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін за січень 2017р. по області становив 101%.

На споживчому ринку області у січні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше подорожчали овочі (на 24,3%). Крім того, на 3,8–0,1% подорожчали сметана, яловичина, фрукти, масло, сири, молоко, безалкогольні напої, м’ясо птиці, кисломолочна продукція, свинина, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, шоколад, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, маргарин та інші рослинні жири, хліб, цукор. Водночас на 4,8–0,2% подешевшали яйця, рис, сало, олія соняшникова.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,2%, тютюнові вироби – на 0,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,9%, зокрема одяг – на 6,2%, взуття – на 3,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на утримання будинків та прибудинкових територій на 1,8%. Крім того, зросли ціни на утримання та ремонт житла на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 2,5%, насамперед через подорожчання палива та мастил на 3,4%, перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 2,4%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 1%, автомобілів – на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 0,6%, у т.ч. меблі та предмети обстановки – на 3,5%, побутова техніка – на 0,3%. Разом з тим знизилися ціни на килими й інші види покриттів для підлоги на 1%, домашній текстиль – на 0,4%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 0,7% спричинено зростанням цін на амбулаторні послуги на 3,8%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 0,4%, послуги лікарень – на 0,1%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 0,2% в основному через подорожчання газет, книжок та канцелярських товарів на 3,7%. Водночас вартість туристичних послуг знизилася на 2,8%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 0,8%.

Ціни (тарифи) у сфері зв’язку зросли на 0,6%, що обумовлено подорожчанням телефонного й телефаксового обладнання на 2,2% та вартості телефонних і телефаксових послуг – на 0,3%.