30.11.2021

Заробітна плата працівників Рівненщини у жовтні 2021 року

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2021р. становила 12440 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,1 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 92,37 грн.

Порівняно з вереснем 2021р. номінальна заробітна плата зменшилася на 5,9%, а відносно жовтня 2020р. збільшилася на 16,2%.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2021р. порівняно з вереснем 2021р. становив 93,2%, а відносно жовтня 2020р. – 105,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у жовтні 2021р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (22591 грн), промисловості (15715 грн), фінансової та страхової діяльності (14899 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14399 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (25839 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (16918 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (16047 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14220 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (9089 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (10097 грн), освіти (11252 грн), що на 26,9–9,6% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (5762 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (6970 грн).

 

26.11.2021

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–вересні 2021 року

 

 

У січні–вересні 2021р. капітальні інвестиції становили 3658,1 млн.грн, що на 26% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

За видами активів переважна частина капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 51,9%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,6%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 62,4% складають власні кошти підприємств та організацій, 13,8% – кошти державного та місцевих бюджетів, 12,5% – кошти населення на будівництво житла, 2,6% – кредити банків та інші позики.

За видами економічної діяльності у січні–вересні 2021р. 36% капітальних інвестицій області спрямовані у промисловість, 23,1% – у будівництво, 14,7% – у сільське, лісове та рибне господарство.

 

26.11.2021

Будівництво житла на Рівненщині у січні–вересні 2021 року

 

 

У січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 203,7 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 102,7% рівня відповідного періоду попереднього року.

У будинках з двома і більше квартирами прийнято в експлуатацію 25,6% загальної площі житлових будівель, або 52,1 тис.м2, в одноквартирних   будинках – відповідно 74,4%, або 151,6 тис.м2 загальної площі.

Більше половини (64,3%) загального обсягу площі житла прийнято в експлуатацію у Рівненському районі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 103,9 тис.м2 загальної площі житла (51% загального обсягу), у сільській – 99,8 тис.м2 (49%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно з січнем–вереснем 2020р. збільшилися на 8,2%, у сільській місцевості зменшилися на 2,5%.

Протягом січня–вересня 2021р. в області прийнято в експлуатацію      2185 квартир середнім розміром 93,2 м2 загальної площі. У міській місцевості прийнято в експлуатацію 1363 квартири (62,4% загальної кількості), у сільській – 822 квартири (37,6%). Середній розмір квартир у міській та сільській місцевості склав відповідно 76,2 м2 і 121,4 м2 загальної площі.

 

19.11.2021

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–вересні 2021 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2021р. становила 1144,6 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2021р. чисельність населення зменшилася на 3815 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 3102 особи) та міграційного (на 713 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–вересні 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2020р. Кількість живонароджених у січні–вересні 2021р. становила 8632 особи, померлих – 11734 особи.

Міграційне скорочення населення у січні–вересні 2021р. порівняно з січнем–вереснем 2020р. збільшилося на 163 особи. Кількість прибулих у січні–вересні 2021р. становила 12023 особи, вибулих – 12736 осіб.

 

18.11.2021

До Дня працівників сільського господарства

 

 

У січні–жовтні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 104,4%, у т.ч. продукції рослинництва – 106,2%, тваринництва – 98,6%.

На 1 листопада 2021р. збирання культур зернових та зернобобових проведено на 76,3% площ, посіяних під урожай п.р. (торік – на 75,8% таких площ). Виробництво зерна становило 1125,2 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 23,9% більше, ніж було одержано на початок листопада 2020р. У середньому з 1 га обмолоченої площі отримано по 47,1 ц зерна (на 12,1% більше).

Виробництво буряка цукрового фабричного, соняшнику та картоплі збільшилося відповідно на 7%, 1,1% і 0,9%. Водночас на 3% зменшилося виробництво сої, на 2% – ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого), на 0,7% – культур плодових та ягідних, на 0,1% – культур овочевих відкритого ґрунту.

У січні–жовтні 2021р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 60,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, вироблено 260,1 тис.т молока (на 9,3% менше), 537,5 млн.шт яєць (на 2,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 53%, 86,6% і 61%.

За розрахунками, на 1 листопада 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 90,7 тис. голів (на 3,2% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 66,8 тис. голів (на 2,3% менше); свиней – 220,8 тис. голів (на 3,9% менше), овець та кіз – 16,3 тис. голів (на 1,8% менше), птиці – 8088,3 тис. голів (на 1,6% менше). У господарствах населення утримувалося 80,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 88,5% корів; 91,6% свиней, 94,5% овець та кіз, 68,9% птиці.

 

16.11.2021

Витрати і доходи домогосподарств області

 

 

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення Рівненської області у 2020р. проведено вибіркове обстеження умов життя 273 домогосподарств.

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. За результатами обстеження середньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства склали 13030,85 грн, міського – 12931,58 грн, сільського – 13126,34 грн.

У ринковій економіці доходи виступають визначальною характеристикою матеріального становища домогосподарств і можуть розглядатися як основний індикатор їх життєвого рівня. Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у 2020р. становили 12998,60 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 12911,97 грн, сільське – 13081,94 грн.

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2020р. склали 7523,93 грн. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 7779,88 грн, сільське – 7277,77 грн.

Рівень середньомісячних сукупних ресурсів домогосподарств перевищив рівень сукупних витрат в 1,7 раза.

 

12.11.2021

Цінова ситуація на споживчому ринку області

 

 

Індекс споживчих цін у жовтні 2021р. порівняно з попереднім місяцем по області становив 101%, по Україні – 100,9%.

На споживчому ринку області у жовтні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше подорожчали овочі (на 9,9%). На 3,7–0,1% зросли ціни на м’ясо птиці, яловичину, масло, кондитерські вироби з борошна, сири, хліб, яйця, продукти переробки зернових, сало, свинину, молоко, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, шоколад, кондитерські вироби з цукру, сметану, маргарин та інші рослинні жири, рис, безалкогольні напої, олію соняшникову. Водночас на 10,9–5,3% подешевшали фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1%, алкогольних напоїв – на 0,2%.

Одяг і взуття подорожчали на 2,1%, зокрема, взуття – на 3,7%, одяг – на 1%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,5% відбулося за рахунок здешевлення електроенергії на 7,4%. Разом з тим відбулося підвищення цін на утримання та ремонт житла на 0,9%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% насамперед за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,7%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,3%. Водночас на 3,3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв’язку – на 13,1%.

 

11.11.2021

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг у вересні 2021 року

 

 

На Рівненщині у вересні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 264,7 млн.грн (108,6% нарахованих за цей період сум (за рахунок погашення боргів попередніх періодів)).

На кінець вересня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл електричної енергії становила 159,8 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 148,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 106,2 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 32,6 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 22,1 млн.грн.

 

05.11.2021

До Всесвітнього дня науки

 

 

У 2020р. витрати на виконання наукових досліджень і розробок (НДР) становили 13,8 млн.грн, з них 55,6% припадало на виконання прикладних наукових досліджень.

Майже дві третини (63,5%) витрат на виконання НДР було спрямовано на оплату праці.

Коштами бюджету у 2020р. профінансовано 68% витрат на виконання наукових досліджень і розробок на суму 9,4 млн.грн, з них 8,6 млн.грн становили кошти державного бюджету. Прикладні наукові дослідження на 83% виконувались за рахунок бюджетних коштів.

У 2020р. частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок у галузі сільськогосподарських наук склала 36,8% загального обсягу, суспільних наук – 21,9%.

На кінець 2020р. на підприємствах та в організаціях, які здійснювали наукові дослідження і розробки, налічувалось 253 виконавці таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них 203 дослідники. Питома вага жінок серед виконавців НДР становила 37,2%, серед дослідників – 30,5%.

За віковою структурою серед дослідників переважали науковці у віці 30–59 років (70,9% загальної кількості).

Серед виконавців наукових досліджень і розробок ступінь доктора наук мають 36 осіб, доктора філософії (кандидата наук) – 144 особи.

 

04.11.2021

Будівельна діяльність у січні–вересні 2021 року

 

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2537,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р. становив 123,3%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–вереснем попереднього року зросло на 13,4%, з них нежитлових – на 23,3%; інженерних споруд – на 41,2%. Водночас зведення житлових будівель зменшилося на 19,5%.

Нове будівництво склало 21,7% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 32,5%.