IDP_spec

Діяльність підприємств

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведені нижче видання будуть підготовлені після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Дякуємо за розуміння.

 

 

Статистичний збірник

“Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності у 2022 році”

 

Збірник пропонує інформацію про стан та тенденції розвитку підприємств з розпо-ділом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Наведено показники щодо фінансового стану підприємств (склад бухгалтерських балансів, фінансові резуль-тати діяльності, рівень рентабельності). Висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг). Дані наведено за видами економічної діяльності з деталізацією по промислових підприємствах, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

 

Орієнтовна кількість сторінок – 135

Термін видання: 15 грудня 2023р.

Телефон для довідок: (036-2) 26-56-37

Ціна – 203,40 грн