Календар оновлення матеріалів вебсайту

Головного управління статистики у Рівненській області

на 2021 рік

 

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Дата розміщення матеріалів

на вебсайті

 

ІІ. СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення

відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

січень-листопад 2020

січень

21

січень-грудень 2020

лютий

23

січень 2021

березень

23

січень-лютий 2021

квітень

22

січень-березень 2021

травень

21

січень-квітень 2021

червень

24

січень-травень 2021

липень

22

січень-червень 2021

серпень

20

січень-липень 2021

вересень

23

січень-серпень 2021

жовтень

21

січень-вересень 2021

листопад

23

січень-жовтень 2021

грудень

23

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

–//–

січень-листопад 2020

січень

21

січень-грудень 2020

лютий

23

січень 2021

березень

23

січень-лютий 2021

квітень

22

січень-березень 2021

травень

21

січень-квітень 2021

червень

24

січень-травень 2021

липень

22

січень-червень 2021

серпень

20

січень-липень 2021

вересень

23

січень-серпень 2021

жовтень

21

січень-вересень 2021

листопад

23

січень-жовтень 2021

грудень

23

Кількість живонароджених, померлих по районах

–//–

січень-листопад 2020

січень

21

січень-грудень 2020

лютий

23

січень 2021

березень

23

січень-лютий 2021

квітень

22

січень-березень 2021

травень

21

січень-квітень 2021

червень

24

січень-травень 2021

липень

22

січень-червень 2021

серпень

20

січень-липень 2021

вересень

23

січень-серпень 2021

жовтень

21

січень-вересень 2021

листопад

23

січень-жовтень 2021

грудень

23

Кількість померлих за причинами смерті

–//–

січень-листопад 2020

січень

21

січень-грудень 2020

лютий

23

січень 2021

березень

23

січень-лютий 2021

квітень

22

січень-березень 2021

травень

21

січень-квітень 2021

червень

24

січень-травень 2021

липень

22

січень-червень 2021

серпень

20

січень-липень 2021

вересень

23

січень-серпень 2021

жовтень

21

січень-вересень 2021

листопад

23

січень-жовтень 2021

грудень

23

Міграційний рух населення

–//–

2020

червень

15

Кількість прибулих, вибулих по районах

–//–

січень-листопад 2020

січень

21

січень-грудень 2020

лютий

23

січень 2021

березень

23

січень-лютий 2021

квітень

22

січень-березень 2021

травень

21

січень-квітень 2021

червень

24

січень-травень 2021

липень

22

січень-червень 2021

серпень

20

січень-липень 2021

вересень

23

січень-серпень 2021

жовтень

21

січень-вересень 2021

листопад

23

січень-жовтень 2021

грудень

23

Населення

–//–

1990–2020

травень

27

червень

15

червень

29

липень

27

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

січень-грудень 2020

березень

30

січень-березень 2021

червень

30

січень-червень 2021

вересень

30

січень-вересень 2021

грудень

30

Робоча сила за статтю та типом місцевості

–//–

2020

липень

05

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

–//–

листопад 2020

січень

04

грудень 2020

лютий

02

січень 2021

березень

04

лютий 2021

квітень

01

березень 2021

травень

05

квітень 2021

червень

02

травень 2021

липень

02

червень 2021

серпень

02

липень 2021

вересень

01

серпень 2021

жовтень

01

вересень 2021

листопад

02

жовтень 2021

грудень

02

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

–//–

листопад 2020

січень

04

грудень 2020

лютий

02

січень 2021

березень

04

лютий 2021

квітень

01

березень 2021

травень

05

квітень 2021

червень

02

травень 2021

липень

02

червень 2021

серпень

02

липень 2021

вересень

01

серпень 2021

жовтень

01

вересень 2021

листопад

02

жовтень 2021

грудень

02

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

–//–

листопад 2020

січень

04

грудень 2020

лютий

02

січень 2021

березень

04

лютий 2021

квітень

01

березень 2021

травень

05

квітень 2021

червень

02

травень 2021

липень

02

червень 2021

серпень

02

липень 2021

вересень

01

серпень 2021

жовтень

01

вересень 2021

листопад

02

жовтень 2021

грудень

02

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

–//–

2002–2020

березень

05

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

–//–

листопад 2020

січень

04

грудень 2020

лютий

02

січень 2021

березень

04

лютий 2021

квітень

01

березень 2021

травень

05

квітень 2021

червень

02

травень 2021

липень

02

червень 2021

серпень

02

липень 2021

вересень

01

серпень 2021

жовтень

01

вересень 2021

листопад

02

жовтень 2021

грудень

02

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

–//–

листопад 2020

січень

04

грудень 2020

лютий

02

січень 2021

березень

04

лютий 2021

квітень

01

березень 2021

травень

05

квітень 2021

червень

02

травень 2021

липень

02

червень 2021

серпень

02

липень 2021

вересень

01

серпень 2021

жовтень

01

вересень 2021

листопад

02

жовтень 2021

грудень

02

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

–//–

грудень 2020

березень

04

березень 2021

червень

04

червень 2021

вересень

03

вересень 2021

грудень

03

Кількість штатних працівників по районах

–//–

IV квартал 2020

березень

04

І квартал 2021

червень

04

ІІ квартал 2021

вересень

03

ІІІ квартал 2021

грудень

03

Відпрацьований час штатних працівників по районах

–//–

IV квартал 2020

березень

04

І квартал 2021

червень

04

ІІ квартал 2021

вересень

03

ІІІ квартал 2021

грудень

03

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

–//–

IV квартал 2020

березень

04

І квартал 2021

червень

04

ІІ квартал 2021

вересень

03

ІІІ квартал 2021

грудень

03

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

–//–

2010–2020

березень

05

Сума заборгованості з виплати заробітної плати

–//–

на 01 січня 2021

лютий

02

на 01 лютого 2021

березень

04

на 01 березня 2021

квітень

01

на 01 квітня 2021

травень

05

на 01 травня 2021

червень

02

на 01 червня 2021

липень

02

на 01 липня 2021

серпень

02

на 01 серпня 2021

вересень

01

на 01 вересня 2021

жовтень

01

на 01 жовтня 2021

листопад

02

на 01 листопада 2021

грудень

02

на 01 грудня 2021

грудень

31

Сума заборгованості з виплати заробітної плати

–//–

на 01 січня 2021

лютий

10

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Освіта

Заклади дошкільної освіти

відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

1995–2020

червень

03

Заклади загальної середньої освіти

–//–

1995–2020

квітень

26

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

–//–

1995–2020

квітень

26

Заклади вищої та фахової передвищої освіти

–//–

1995–2020

травень

11

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2010–2020

липень

05

Структура сукупних витрат домогосподарств

–//–

2010–2020

липень

05

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

–//–

2010–2020

липень

05

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

–//–

2010–2020

липень

05

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

–//–

2010–2020

листопад

15

Диференціація життєвого рівня населення

–//–

2010–2020

листопад

15

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

–//–

2010–2020

березень

22

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Населені пункти та житло

Житловий фонд

відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

1995–2020

липень

13

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

 

2. Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

управління аналізу даних економічної статистики

2004–2019

березень

31

2004–2020

липень

09

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Доходи та витрати населення

(посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

–//–

2002–2019

січень

20

2002–2020

квітень

30

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

-//-

2020

жовтень

22

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

-//-

2020

жовтень

22

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

-//-

2020

жовтень

22

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

-//-

2020

жовтень

22

Кількість суб'єктів господарювання по районах

-//-

2020

жовтень

22

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах

-//-

2020

жовтень

22

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах

-//-

2020

жовтень

22

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах

-//-

2020

жовтень

22

Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами

-//-

2016–2020

жовтень

22

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

-//-

2020 (попередні дані)

червень

25

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

-//-

2020 (попередні дані)

червень

25

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

-//-

2020 (попередні дані)

червень

25

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

-//-

2020 (попередні дані)

червень

25

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

-//-

2020 (попередні дані)

червень

25

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

-//-

2015–2020 (попередні дані)

червень

25

2015–2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Показники діяльності підприємств по районах

-//-

2020 (попередні дані)

червень

25

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах

–//–

2020 (попередні дані)

червень

22

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

–//–

2020 (попередні дані)

червень

22

2020 (остаточні дані)

жовтень

22

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

–//–

2020

жовтень

22

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

–//–

2020

жовтень

22

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

–//–

IV квартал 2020

березень

10

І квартал 2021

червень

09

ІІ квартал 2021

вересень

08

ІІІ квартал 2021

грудень

08

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

управління аналізу даних економічної статистики

січень-грудень 2020

січень

25

січень 2021

лютий

24

січень-лютий 2021

березень

24

січень-березень 2021

квітень

22

січень-квітень 2021

травень

25

січень-травень 2021

червень

24

січень-червень 2021

липень

22

січень-липень 2021

серпень

26

січень-серпень 2021

вересень

22

січень-вересень 2021

жовтень

25

січень-жовтень 2021

листопад

24

січень-листопад 2021

грудень

22

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

–//–

січень–грудень 2020

березень

31

січень-березень 2021

червень

16

січень-червень 2021

вересень

16

січень-вересень 2021

грудень

16

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

2005-2020

квітень

02

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів

управління аналізу даних економічної статистики

січень-грудень 2020 (попередні дані)

лютий

26

2010-2020

(остаточні дані)

травень

14

січень-березень 2021

травень

26

січень-червень 2021

серпень

26

січень-вересень 2021

листопад

26

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

–//–

січень-грудень 2020 (попередні дані)

лютий

26

2010-2020

(остаточні дані)

травень

14

січень-березень 2021

травень

26

січень-червень 2021

серпень

26

січень-вересень 2021

листопад

26

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

–//–

січень-грудень 2020

лютий

26

січень-березень 2021

травень

26

січень-червень 2021

серпень

26

січень-вересень 2021

листопад

26

Індекс капітальних інвестицій

–//–

січень-грудень 2020

лютий

26

січень-березень 2021

травень

26

січень-червень 2021

серпень

26

січень-вересень 2021

листопад

26

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції

–//–

2010-2020

(остаточні дані)

червень

02

Кількість сільськогосподарських тварин

–//–

на 01 січня 2021

січень

21

на 01 лютого 2021

лютий

19

на 01 березня 2021

березень

19

на 01 квітня 2021

квітень

19

на 01 травня 2021

травень

20

на 01 січня 2021 (остаточні дані)

травень

26

на 01 червня 2021

червень

18

на 01 липня 2021

липень

19

на 01 серпня 2021

серпень

19

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

18

на 01 грудня 2021

грудень

20

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

–//–

на 01 січня 2021

січень

21

на 01 лютого 2021

лютий

19

на 01 березня 2021

березень

19

на 01 квітня 2021

квітень

19

на 01 травня 2021

травень

20

на 01 січня 2021 (остаточні дані)

травень

26

на 01 червня 2021

червень

18

на 01 липня 2021

липень

19

на 01 серпня 2021

серпень

19

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

18

на 01 грудня 2021

грудень

20

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах

–//–

на 01 січня 2021

січень

21

на 01 лютого 2021

лютий

19

на 01 березня 2021

березень

19

на 01 квітня 2021

квітень

19

на 01 травня 2021

травень

20

на 01 січня 2021 (остаточні дані)

травень

26

на 01 червня 2021

червень

18

на 01 липня 2021

липень

19

на 01 серпня 2021

серпень

19

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

18

на 01 грудня 2021

грудень

20

Виробництво основних видів продукції тваринництва

–//–

січень-грудень 2020

січень

21

січень 2021

лютий

19

січень-лютий 2021

березень

19

січень-березень 2021

квітень

19

січень-квітень 2021

травень

20

2020 (остаточні дані)

травень

26

січень-травень 2021

червень

18

січень-червень 2021

липень

19

січень-липень 2021

серпень

19

січень-серпень 2021

вересень

20

січень-вересень 2021

жовтень

20

січень-жовтень 2021

листопад

18

січень-листопад 2021

грудень

20

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

–//–

січень-грудень 2020

січень

21

січень 2021

лютий

19

січень-лютий 2021

березень

19

січень-березень 2021

квітень

19

січень-квітень 2021

травень

20

2020 (остаточні дані)

травень

26

січень-травень 2021

червень

18

січень-червень 2021

липень

19

січень-липень 2021

серпень

19

січень-серпень 2021

вересень

20

січень-вересень 2021

жовтень

20

січень-жовтень 2021

листопад

18

січень-листопад 2021

грудень

20

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах

–//–

січень-грудень 2020

січень

21

січень 2021

лютий

19

січень-лютий 2021

березень

19

січень-березень 2021

квітень

19

січень-квітень 2021

травень

20

2020 (остаточні дані)

травень

26

січень-травень 2021

червень

18

січень-червень 2021

липень

19

січень-липень 2021

серпень

19

січень-серпень 2021

вересень

20

січень-вересень 2021

жовтень

20

січень-жовтень 2021

листопад

18

січень-листопад 2021

грудень

20

Тваринництво

–//–

1995-2020

травень

26

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

–//–

2020

лютий

09

січень-березень 2021

квітень

22

січень-червень 2021

липень

22

січень-вересень 2021

жовтень

25

Надходження молока на переробні підприємства

–//–

2020

лютий

09

січень-березень 2021

квітень

22

січень-червень 2021

липень

22

січень-вересень 2021

жовтень

25

Виробництво сільськогосподарських культур

–//–

2020

квітень

28

на 01 липня 2021

липень

20

на 01 серпня 2021

серпень

20

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

19

на 01 грудня 2021

грудень

20

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

–//–

2020

квітень

28

на 01 липня 2021

липень

20

на 01 серпня 2021

серпень

20

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

19

на 01 грудня 2021

грудень

20

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах

–//–

2020

квітень

28

на 01 липня 2021

липень

20

на 01 серпня 2021

серпень

20

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

19

на 01 грудня 2021

грудень

20

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах

–//–

2020

квітень

28

на 01 вересня 2021

вересень

20

на 01 жовтня 2021

жовтень

20

на 01 листопада 2021

листопад

19

на 01 грудня 2021

грудень

20

Рослинництво

–//–

1995-2020

квітень

28

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

–//–

на 01.01.2021

лютий

19

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах

–//–

на 01.01.2021

лютий

19

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням

–//–

на 01 січня 2021

лютий

23

на 01 лютого 2021

лютий

23

на 01 березня 2021

березень

23

на 01 квітня 2021

квітень

20

на 01 травня 2021

травень

24

на 01 червня 2021

червень

23

на 01 липня 2021

липень

20

на 01 серпня 2021

серпень

20

на 01 вересня 2021

вересень

21

на 01 жовтня 2021

жовтень

22

на 01 листопада 2021

листопад

22

на 01 грудня 2021

грудень

21

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

–//–

2020

травень

25

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

–//–

2020

травень

25

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

–//–

2020

травень

25

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

–//–

січень 2021

лютий

24

2020

березень

02

1996-2020

березень

02

січень-лютий 2021

березень

25

січень-березень 2021

квітень

22

січень-квітень 2021

травень

25

січень-травень 2021

червень

25

січень-червень 2021

липень

22

січень-липень 2021

серпень

25

січень-серпень 2021

вересень

23

січень-вересень 2021

жовтень

26

січень-жовтень 2021

листопад

24

січень-листопад 2021

грудень

23

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Лісове господарство та мисливство

Відтворення лісів

–//–

2010-2020

квітень

20

Загибель лісових насаджень за причинами

–//–

2020

квітень

20

Захист лісів від шкідників і хвороб

–//–

2005-2020

квітень

20

Кількість мисливських тварин та їх добування

–//–

1991-2020

квітень

08

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

–//–

2020

квітень

08

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

–//–

2020

квітень

08

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Енергетика

Використання та запаси палива

управління аналізу даних економічної статистики

2020

червень

25

Використання палива

–//–

грудень 2020

січень

26

січень 2021

лютий

26

лютий 2021

березень

26

березень 2021

квітень

27

квітень 2021

травень

26

травень 2021

червень

25

червень 2021

липень

27

липень 2021

серпень

26

серпень 2021

вересень

27

вересень 2021

жовтень

26

жовтень 2021

листопад

26

листопад 2021

грудень

28

Запаси палива

–//–

грудень 2020

січень

26

січень 2021

лютий

26

лютий 2021

березень

26

березень 2021

квітень

27

квітень 2021

травень

26

травень 2021

червень

25

червень 2021

липень

27

липень 2021

серпень

26

серпень 2021

вересень

27

вересень 2021

жовтень

26

жовтень 2021

листопад

26

листопад 2021

грудень

28

Постачання та використання енергії

-//-

2020

червень

25

Методологічні пояснення

–//–

за потреби

 

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності

–//–

січень-грудень 2020

(попередні дані)

січень

28

2013–2020

березень

01

січень 2021

березень

03

січень-лютий 2021

березень

29

січень-березень 2021

квітень

28

січень-квітень 2021

травень

28

січень-травень 2021

липень

01

січень-червень 2021

липень

28

січень-липень 2021

серпень

31

січень-серпень 2021

вересень

28

січень-вересень 2021

жовтень

28

січень-жовтень 2021

листопад

29

січень-листопад 2021

грудень

29

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року)

–//–

січень-грудень 2020

(попередні дані)

січень

28

січень-грудень 2020

(остаточні дані)

березень

01

січень 2021

березень

03

січень-лютий 2021

березень

29

січень-березень 2021

квітень

28

січень-квітень 2021

травень

28

січень-травень 2021

липень

01

січень-червень 2021

липень

28

січень-липень 2021

серпень

31

січень-серпень 2021

вересень

28

січень-вересень 2021

жовтень

28

січень-жовтень 2021

листопад

29

січень-листопад 2021

грудень

29

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

–//–

січень-листопад 2020

січень

12

січень-грудень 2020

(попередні дані)

лютий

04

січень 2021