Календар оновлення матеріалів вебсайту

Головного управління статистики у Рівненській області

на 2021 рік

 

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Дата розміщення матеріалів на вебсайті

І. ПУБЛІКАЦІЇ

1. Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Статистичний збірник «Населення Рівненської області за 2020 рік»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2020

грудень

17

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Статистичний збірник «Робоча сила Рівненщини у 2020 році» (презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2020

вересень

22

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Статистичний збірник «Праця Рівненщини у 2020 році»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2020

серпень

31

2. Економічна статистика

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Статистичний збірник «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2020

грудень

16

Навколишнє середовище

Статистичний збірник «Довкілля Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2020

листопад

30

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний збірник «Сільське господарство Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2020

вересень

30

Транспорт

Статистичний збірник «Транспорт Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2020

листопад

12

Зовнішньоекономічна діяльність

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2020

липень

06

Ціни

Споживчі ціни

Статистичний збірник «Індекси споживчих цін у 2020 році»

(презентаційна версія)

Відділ реєстрації цін

2020

квітень

23

3. Багатогалузева статистична інформація

Комплексні статистичні публікації

Статистичний збірник «Статистичний щорічник Рівненської області за 2020 рік» (презентаційна версія)

Відділ поширення інформації та комунікацій

2020

серпень

06

Статистичний збірник «Рівне – 2020» (презентаційна версія)

Відділ поширення інформації та комунікацій

2020

серпень

17

Доповідь «Про соціально-економічне становище Рівненської області»

Відділ поширення інформації та комунікацій

січень–листопад 2020

січень

06

2020

лютий

05

січень 2021

березень

05

січень–лютий 2021

квітень

05

січень–березень 2021

травень

07

січень–квітень 2021

червень

04

січень–травень 2021

липень

06

січень–червень 2021

серпень

05

січень–липень 2021

вересень

06

січень–серпень 2021

жовтень

06

січень–вересень 2021

листопад

05

січень–жовтень 2021

грудень

06

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Рівненської області»

Відділ поширення інформації та комунікацій

січень–листопад 2020

січень

06

2020

лютий

05

січень 2021

березень

05

січень–лютий 2021

квітень

05

січень–березень 2021

травень

07

січень–квітень 2021

червень

04

січень–травень 2021

липень

06

січень–червень 2021

серпень

05

січень–липень 2021

вересень

06

січень–серпень 2021

жовтень

06

січень–вересень 2021

листопад

05

січень–жовтень 2021

грудень

06