30.05.2022

 

Експрес-випуски

Заробітна плата

Статистична інформація

Вантажні перевезення

Пасажирські перевезення

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь

Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт

Викиди в атмосферне повітря

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забрудення

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом

Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом

Прес-випуски

Заробітна плата працівників Рівненщини