21.05.2021

 

Експрес-випуски

Індекс сільськогосподарської продукції

Статистична інформація

Чисельність населення

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

Кількість живонароджених, померлих по районах

Кількість померлих за причинами смерті

Кількість прибулих, вибулих по районах

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

Товарна структура зовнішньої торгівлі

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт