01.02.2024

 

Експрес-випуски

Промислове виробництво

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Сума заборгованості з виплати заробітної плати

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

Індекси промислової продукції за видами діяльності

Індекси промислової продукції за видами діяльності (періоди)

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»