Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

2021 році

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2021р. становила 1142,6 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2021р. чисельність населення зменшилася на 5857 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 4759 осіб) та міграційного (на 1098 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–листопаді 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–листопадом 2020р. Кількість живонароджених у січні–листопаді 2021р. становила 10757 осіб, померлих – 15516 осіб.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2021р. становила 17202 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,6 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6500 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 115,63 грн.

Порівняно з листопадом 2021р. номінальна заробітна плата збільшилася на 36,5%, а відносно грудня 2020р. – на 22,1%.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2021р. порівняно з листопадом 2021р. становив 135,7%, а відносно грудня 2020р. – 111,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у грудні 2021р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (32538 грн), промисловості (23874 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (21914 грн), фінансової та страхової діяльності (19217 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (50366 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (19145 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17870 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (12882 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (14205 грн), освіти (14273 грн), що на 25,1–17% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (6620 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (6239 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (7564 грн).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж грудня 2021р. зменшилася на 25%, або на 7,4 млн.грн, і на 1 січня 2022р. становила 22 млн.грн (дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2022р. становив 0,8% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2021р.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 січня 2022р. були підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (12,6 млн.грн, або 57,3% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який уключає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021р. становив 27240,3 млн.грн, що на 15% більше обсягу 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у 2021р. склав 16803 млн.грн, що на 16,4% більше обсягу 2020р.

 

Сільське господарство

За попередніми розрахунками, у 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2020р. становив 102,3%, у т.ч. у підприємствах – 105,7%, господарствах населення – 99,3%. Індекс продукції рослинництва склав 103,4%, продукції тваринництва – 99%.

За попередніми даними, у 2021р. у господарствах усіх категорій жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, становила 76,3 тис.т, що на 1% менше порівняно з 2020р., виробництво (валовий надій) молока – 297,9 тис.т (на 11,6% менше), кількість одержаних яєць від птиці свійської – 634,2 млн.шт (на 3,3% більше).

За попередніми розрахунками, на 1 січня 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 88,4 тис. голів (на 4% менше, ніж на 1 січня 2021р.), у т.ч. корів – 64,8 тис. голів (на 1,7% менше); свиней – 219,3 тис. голів (на 3,1% менше), овець і кіз – 16,7 тис. голів (на 5,7% більше), птиці всіх видів – 7285,9 тис. голів (на 2,4% менше).

 

Промисловість

У 2021р. порівняно з 2020р. індекс промислової продукції становив 106,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2020р. виробництво збільшилося на 6,1%.

У переробній промисловості у 2021р. індекс промислової продукції склав 106,3%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти 2020р. обсяг випуску скорочено на 2,4%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 19,2%, напоїв – на 11,6%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 9%, виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 8,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 7,9%, молочних продуктів – на 3,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,1%. Водночас на 13,5% зросли обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, на 2,6% – у виробництві готових кормів для тварин.

Серед окремих видів продуктів харчування збільшилося виробництво соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) на 31,4%, тортів і виробів кондитерських; виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 26,9%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 26,7%, сухарів, сушок, грінок та виробів подібних підсмажених – на 19%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 9,9%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду) – на 8,2%. Поряд з цим зменшився випуск хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання на 1,1%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 29,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 2021р. обсяг випуску зріс на 3,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з 2020р. випуск продукції збільшився на 16,8%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – в 1,8 раза, виробництві паперу та паперових виробів – на 17,7%, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 9,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції одержано приріст обсягу випуску 11,7%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2021р. випуск продукції зріс на 7,8%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – на 11,8%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 9,6%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 6,8%, виробництві скла та виробів зі скла – на 4,3%, пластмасових виробів – на 0,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у 2021р. індекс промислової продукції склав 83,1%, у машинобудуванні – 74,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з 2020р. обсяг випуску зріс на 7,3%.

 

Будівництво

У 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції становив 4432,3 млн.грн, індекс будівельної продукції порівняно з 2020р. – 113,4%.

Будівництво будівель проти 2020р. зросло на 11,7%, з них нежитлових – на 19,4%; інженерних споруд – на 16%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 19,1%.

Нове будівництво склало 19,9% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 54,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 25,6%.

 

Транспорт

У 2021р. підприємствами транспорту виконано вантажообіг в обсязі 11381,1 млн.ткм та перевезено 13996,3 тис.т вантажів, що відповідно на 9,9% і 6,6% більше, ніж у 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1738,7 млн.ткм, який зменшився порівняно з 2020р. на 8,8%, та доставлено замовникам 4893,9 тис.т вантажів, що на 19,8% більше, ніж у 2020р.

Пасажирським транспортом у 2021р. виконано пасажирообіг в обсязі 1262,4 млн.пас.км та перевезено 64,9 млн. пасажирів, що становить відповідно 126,9% і 99,2% рівня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 46,3 млн. пасажирів, або 95,9% кількості 2020р. Міським електротранспортом перевезено 17,7 млн. пасажирів, що на 8,3% більше, ніж у 2020р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–листопаді 2021р. експорт товарів становив 640,5 млн.дол. США, імпорт – 518,1 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2020р. як експорт, так і імпорт збільшилися в 1,5 раза. Позитивне сальдо склало 122,4 млн.дол.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 489 млн.дол., або 76,3% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–листопадом 2020р. на 39,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Румунії, Угорщини.

Серед вагомих країн-партнерів експорт товарів до Угорщини зріс у 2 рази, до Франції – в 1,6 раза, до Румунії – на 31,9%, до Німеччини – на 27,3%, до Польщі – на 25,3%.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 324,4 млн.дол., або 62,6% загального обсягу, та збільшився проти січня–листопада 2020р. в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Словаччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

Серед вагомих країн-партнерів імпорт товарів зі Словаччини збільшився у 6,7 раза, з Білорусі – в 1,6 раза, з Китаю – на 25,9%, з Німеччини – на 21,7%, з Польщі – на 18,9%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін за 2021р. по області становив 109,6%.

На споживчому ринку області за 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 12,8%. Відчутно додали в ціні олія соняшникова та цукор (відповідно 39,9%, 33,6%). На 23,9–0,8% підвищилися ціни на м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна, сало, хліб, інші продукти переробки зернових, яловичину, рис, масло, молоко, маргарин та інші рослинні жири, кондитерські вироби з цукру, кисломолочну продукцію, овочі, сири, макаронні вироби, сметану, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, яйця, свинину, шоколад. Разом з тим на 10,6% подешевшали фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 8,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 15,3%, алкогольні напої – на 2,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 5%, зокрема, взуття – на 10%, одяг – на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,3%, насамперед за рахунок підвищення тарифів та цін на електроенергію на 26,5%, каналізацію – на 15,1%, утримання та ремонт житла – на 14,2%, водопостачання – на 13,5%, гарячу воду, опалення – на 10,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,5%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 7,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,9%, послуг лікарень – на 1,8%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 12% спричинено здорожчанням палива та мастил на 28,3%, транспортних послуг – на 16,2%. Зокрема перевезення автодорожнім пасажирським транспортом подорожчали на 17,7%, залізничним пасажирським транспортом – на 10,1%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні в цілому на 6,8%, що обумовлено здорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 11,3%, побутової техніки – на 3%, домашнього текстилю – на 2,8%.

Послуги освіти подорожчали на 13,9%, а саме: вищої – на 18,9%, освіти, що не визначається за рівнями – на 7,6%, середньої – на 3,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 16,7%, телефонних і телефаксових послуг – на 9%.

У сфері відпочинку і культури ціни підвищилися на 8,2%, що зумовлено зростанням вартості послуг відпочинку і культури на 10,6%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 10,2%, туристичних послуг – на 6,5%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 4,8%.