Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–вересні 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2021р. становила 1144,6 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2021р. чисельність населення зменшилася на 3815 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 3102 особи) та міграційного (на 713 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–вересні 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2020р. Кількість живонароджених у січні–вересні 2021р. становила 8632 особи, померлих – 11734 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні 2021р. становила 13218 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,2 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 93,45 грн.

Порівняно з серпнем 2021р. номінальна заробітна плата збільшилася на 5,7%, а відносно вересня 2020р. – на 27,3%.

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2021р. порівняно з серпнем 2021р. становив 104,9%, а відносно вересня 2020р. – 115,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у вересні 2021р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (31861 грн), промисловості (17423 грн), фінансової та страхової діяльності (14728 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14537 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (32109 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (17498 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (14340 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14026 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (9564 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (9779 грн), освіти (12226 грн), що на 27,6–7,5% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (6383 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (6938 грн).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж вересня 2021р. збільшилася на 8,1%, або на 2 млн.грн, і на 1 жовтня 2021р. становила 27,2 млн.грн (дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2021р. становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2021р.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 жовтня 2021р. були заклади охорони здоров’я (11,5 млн.грн, або 42,2% загального обсягу боргу), підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (9,4 млн.грн, або 34,3%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який уключає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2021р. становив 19322 млн.грн, що на 14,9% більше обсягу січня–вересня попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2021р. склав 11918,6 млн.грн, що на 16,2% більше обсягу відповідного періоду 2020р.

 

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2021р. капітальні інвестиції становили 3658,1 млн.грн, що на 26% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій (62,4%, що на 7,6 в.п. більше проти січня–вересня 2020р.). Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 13,8%, кредити банків та інші позики – 2,6%.

За видами активів переважна частина капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) припадає на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 51,9%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,6%.

За видами економічної діяльності у січні–вересні 2021р. 36% капітальних інвестицій області спрямовані у промисловість, 23,1% – у будівництво, 14,7% – у сільське, лісове та рибне господарство.

 

Сільське господарство

У січні–вересні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 99,5%, у т.ч. у підприємствах – 98,5%, у господарствах населення – 100%.

На 1 жовтня п.р. зібрана площа культур зернових та зернобобових склала 209699 га (66,9% площ, посіяних під урожай 2021р.), що на 3% більше, ніж на відповідну дату торік. Обсяг виробництва (валовий збір) культур зернових та зернобобових становив 876,2 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 7,3% більше, ніж на початок жовтня 2020р. У середньому з 1 га зібраної площі одержано по 41,8 ц зерна (на 4,2% більше), у т.ч. підприємствами – по 50 ц (на 7,1% більше), господарствами населення – по 36,4 ц (на 1,1% більше).

У січні–вересні п.р. у господарствах усіх категорій жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, становила 55,4 тис.т, що на 3% більше порівняно з відповідним періодом 2020р., виробництво (валовий надій) молока – 236,8 тис.т (на 9,8% менше), кількість одержаних яєць від птиці свійської – 492,3 млн.шт (на 2,5% більше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 91,1 тис. голів (на 3,9% менше, ніж на 1 жовтня 2020р.), у т.ч. корів – 67,8 тис. голів (на 2,6% менше); свиней – 220,4 тис. голів (на 4,3% менше), овець та кіз – 16,8 тис. голів (на 1,8% менше), птиці – 8457,7 тис. голів (на 3,1% більше).

На 1 жовтня 2021р. маса зерна культур зернових і зернобобових у наявності у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, і підприємств, які їх вирощують, становила 173,3 тис.т (на 9% менше проти 1 жовтня 2020р.), у т.ч. 119,4 тис.т пшениці; маса насіння соняшнику – 15,3 тис.т (на 47% менше).

 

Промисловість

У січні–вересні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції становив 106,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–вереснем 2020р. виробництво збільшилося на 8,3%.

У переробній промисловості у січні–вересні 2021р. індекс промислової продукції склав 110%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–вересня 2020р. обсяг випуску скорочено на 3,5%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 35,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 13,3%, напоїв – на 11,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 7,3%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 5,4%, виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,9%, молочних продуктів – на 4,4%. Водночас на 36,3% зросли обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, на 3,3% – у виробництві готових кормів для тварин.

Серед окремих видів продуктів харчування збільшилося виробництво сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) на 25%, тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 23,6%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу, крім білого шоколаду) – на 11,4%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 6,3%. Поряд з цим зменшився випуск хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання на 4%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 31,7%, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 31,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–вересні 2021р. обсяг випуску зріс на 9,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–вереснем 2020р. випуск продукції збільшився на 18%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – в 1,7 раза, виробництві паперу та паперових виробів – на 16,5%, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 12,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року одержано приріст обсягу випуску 19,7%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–вересні 2021р. випуск продукції зріс на 9,3%, у т.ч. у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 12,8%, пластмасових виробів – на 4,2%, скла та виробів зі скла – на 3,8%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 2,6%. Водночас на 3% зменшилися обсяги у виробництві будівельних матеріалів із глини.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–вересні 2021р. індекс промислової продукції склав 108,2%, у машинобудуванні – 74,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–вереснем 2020р. обсяг випуску зріс на 2%.

 

Будівництво

У січні–вересні 2021р. обсяг виробленої будівельної продукції становив 2537,3 млн.грн, індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р. – 123,3%.

Будівництво будівель проти відповідного періоду попереднього року зросло на 13,4%, з них нежитлових – на 23,3%; інженерних споруд – на 41,2%. Будівництво житлових будівель скоротилося на 19,5%.

Нове будівництво склало 21,7% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 45,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 32,5%.

У січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 203,7 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 102,7% рівня відповідного періоду попереднього року.

У будинках з двома і більше квартирами прийнято в експлуатацію 25,6% загальної площі житлових будівель, або 52,1 тис.м2, в одноквартирних будинках – відповідно 74,4%, або 151,6 тис.м2 загальної площі.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 103,9 тис.м2 загальної площі житла (51% загального обсягу), у сільській – 99,8 тис.м2 (49%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості порівняно з січнем–вереснем 2020р. збільшилися на 8,2%, у сільській місцевості зменшилися на 2,5%.

Крім того, у січні–вересні 2021р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 28,3 тис.м2, що на 26,3% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

 

Транспорт

У січні–вересні 2021р. підприємствами транспорту виконано вантажообіг в обсязі 8340,4 млн.ткм та перевезено 10283,5 тис.т вантажів, що відповідно на 11% і 14,3% більше, ніж у січні–вересні 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1318,7 млн.ткм, який зменшився порівняно з відповідним періодом 2020р. на 5,3%, та доставлено замовникам 3594,6 тис.т вантажів, що на 37,5% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Пасажирським транспортом у січні–вересні 2021р. виконано пасажирообіг в обсязі 929,4 млн.пас.км та перевезено 49,5 млн. пасажирів, що становить відповідно 120,1% і 96,2% рівня січня–вересня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 35,6 млн. пасажирів, або 93% кількості відповідного періоду 2020р. Міським електротранспортом перевезено 13,2 млн. пасажирів, що на 5,7% більше порівняно з січнем–вереснем попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2021р. експорт товарів становив 508,4 млн.дол. США, імпорт – 385,7 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 48,5% і 45,2%. Позитивне сальдо склало 122,7 млн.дол.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 387,3 млн.дол., або 76,2% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2020р. на 37%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Румунії.

Серед вагомих країн-партнерів експорт товарів до Угорщини зріс у 2 рази, до Франції – в 1,6 раза, до Німеччини – на 26,7%, до Польщі – на 21,4%, до Румунії – на 18,8%.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 233 млн.дол., або 60,4% загального обсягу, та збільшився проти січня–вересня 2020р. на 45,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

Серед вагомих країн-партнерів імпорт товарів з Білорусі збільшився на 37,7%, з Китаю – на 28,4%, з Німеччини – на 27,7%, з Польщі – на 10,4%.

За 9 місяців 2021р. експорт послуг становив 57,3 млн.дол. США, імпорт – 34 млн.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 0,6% та в 1,7 раза. Позитивне сальдо становило 23,3 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 34,3 млн.дол. США, або 59,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з 9 місяцями 2020р. на 28,7%.

Головними партнерами в експорті послуг були Польща, Швейцарія. При цьому експорт послуг до Польщі зріс на 48,4%, до Швейцарії скоротився на 29,6%.

Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю та з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 20,9 млн.дол. США, або 61,7% загального обсягу, та збільшився порівняно з 9 місяцями 2020р. в 1,7 раза.

Головними партнерами в імпорті послуг були Швейцарія, Німеччина, Італія, Польща.

Порівняно з 9 місяцями 2020р. імпорт послуг від Німеччини зріс у 2,9 раза, від Швейцарії – в 1,6 раза, від Італії – в 1,5 раза, від Польщі – на 17,7%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2021р. по області становив 107%.

На споживчому ринку області у січні–вересні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 9%. Відчутно додали в ціні олія соняшникова, цукор та м’ясо птиці (відповідно 40,2%, 38,6% та 25,2%). На 16,1–0,3% підвищилися ціни на рис, кондитерські вироби з борошна, сало, хліб, маргарин та інші рослинні жири, інші продукти переробки зернових, яловичину, молоко, кондитерські вироби з цукру, фрукти, масло, сметану, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, сири, рибу та продукти з риби, шоколад, свинину. Разом з тим на 16,7–6,5% подешевшали овочі, яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 6,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 12%, алкогольні напої – на 2,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,3%, головним чином за рахунок підвищення тарифів та цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 15,1%, водопостачання – на 13,5%, утримання та ремонт житла – на 10,1%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3,5%, послуг лікарень – на 2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 11,1% спричинено здорожчанням палива та мастил на 23,9%, транспортних послуг – на 14,8%. Зокрема перевезення автодорожнім пасажирським транспортом подорожчали на 16,1%, залізничним пасажирським транспортом – на 9,8%.

Послуги освіти подорожчали на 13,2%, а саме: вищої – на 18,9%, середньої – на 3,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні в цілому на 4,7%, що обумовлено здорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 8,3%, побутової техніки – на 2,2%, домашнього текстилю – на 1%.

У сфері зв’язку ціни підвищилися на 3,3%, що пов’язано з подорожчанням телефонних і телефаксових послуг на 7,1%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 4,7%, що зумовлено підвищенням вартості аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на 7,2%, послуг відпочинку і культури – на 6%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 4,8%.