Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–червні 2021 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 1145,3 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2021р. чисельність населення зменшилася на 3203 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 2763 особи) та міграційного (на 440 осіб) скорочення населення.

Природний рух населення області у січні–червні 2021р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2020р. Кількість живонароджених у січні–червні 2021р. становила 5621 особу, померлих – 8384 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2021р. становила 13005 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та у 2,2 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 101,03 грн.

Порівняно з травнем 2021р. номінальна заробітна плата збільшилася на 8,4%, а відносно червня 2020р. – на 26%.

Індекс реальної заробітної плати у червні 2021р. порівняно з травнем 2021р. становив 107,9%, а відносно червня 2020р. – 114,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у червні 2021р. були працівники лісового господарства та лісозаготівель (21767 грн), промисловості (15771 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (16472 грн), фінансової та страхової діяльності (14374 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (27194 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (14990 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (14436 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13996 грн).

Нижчою від середньообласного рівня залишалася заробітна плата у працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (10158 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (11005 грн), що на 21,9–15,4% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (5824 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів (6912 грн), виробництва одягу (7030 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (7323 грн).

Сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж червня 2021р. збільшилася на 23,7%, або на 4,4 млн.грн, і на 1 липня 2021р. становила 22,8 млн.грн (дані наведено по юридичних особах з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2021р. становив 1,2% фонду оплати праці, нарахованого у червні 2021р.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 липня 2021р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (7,3 млн.грн, або 31,8% загального обсягу боргу), охорони здоров’я (6,6 млн.грн, або 29,1%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2021р. становив 12219,1 млн.грн, що на 14% більше обсягу січня–червня попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2021р. склав 7537,2 млн.грн, що на 15% більше обсягу відповідного періоду 2020р.

 

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2021р. капітальні інвестиції підприємств та організацій становили 2072 млн.грн, що на 26,6% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 66% складають власні кошти підприємств та організацій, 15,1% – кошти населення на будівництво житла, 9,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Переважна частина капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) припадає на матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 48,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 46,2%.

За видами економічної діяльності у січні–червні 2021р. 40,9% капітальних інвестицій області спрямовані у промисловість, 23,3% – у будівництво, 14,2% – у сільське, лісове та рибне господарство.

 

Сільське господарство

У січні–червні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,8%, у т.ч. у підприємствах – 104,9%, у господарствах населення – 96,6%.

Під урожай 2021р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 619 тис.га, у т.ч. у підприємствах – на 325,9 тис.га (52,7% загальних площ), у господарствах населення – на 293,1 тис.га (47,3%).

Під культури зернові та зернобобові відведено 313,3 тис.га (50,6% зайнятих посівами площ), що на 10,8% більше, ніж торік. Серед зернових культур розширено площі під гречкою (на 42,4%), кукурудзою на зерно (на 30,8%), житом озимим (на 18,6%), пшеницею (на 3,1%), вівсом (на 0,1%), водночас скорочено посіви культур зернобобових (на 32,9%), ячменю (на 1,3%).

Загальну площу під культурами технічними зменшено на 25,9 тис.га (на 16,9%), зокрема під соєю – на 13,1 тис.га (на 22,4%), ріпаком озимим та кользою (ріпаком ярим) – на 7,6 тис.га (на 18,9%), соняшником – на 3 тис.га (на 8,5%), буряком цукровим фабричним – на 1,1 тис.га (на 6,7%).

Площа під коренеплодами та бульбоплодами, культурами овочевими збільшилася порівняно з 2020р. на 1,1 тис.га (на 1,2%), під культурами кормовими скоротилася на 3,5 тис.га (на 4,2%).

У січні–червні 2021р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 40,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,3% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, вироблено 152,1 тис.т молока (на 10,9% менше), 332,5 млн.шт яєць (на 5,3% більше). Частка господарств населення у загальному обсязі виробництва м’яса та молока склала відповідно 57,4% і 86%.

За розрахунками, на 1 липня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 94,4 тис. голів (на 4,8% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 69,5 тис. голів (на 5,6% менше); свиней – 226,3 тис. голів (на 1,9% менше), овець та кіз – 18,2 тис. голів (на 12,1% менше), птиці – 8670,2 тис. голів (на 6,8% більше). У господарствах населення утримувалося 80,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 88,2% корів; 98,9% овець та кіз, 89,4% свиней, 67,9% птиці.

На 1 липня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 87,5 тис.т зерна (на 1,4% менше проти 1 липня 2020р.). У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 55,5 тис.т зерна (на 7,1% менше), у т.ч. 26,7 тис.т кукурудзи, 23 тис.т пшениці, 2,4 тис.т ячменю, 2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 32 тис.т зерна (на 10,4% більше), у т.ч. 11,4 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 2,9 тис.т (на 46,6% менше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 0,2 тис.т.

 

Промисловість

У січні–червні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції становив 106,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–червнем 2020р. виробництво збільшилося на 9%.

У переробній промисловості у січні–червні 2021р. індекс промислової продукції склав 113%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–червня 2020р. обсяг випуску скорочено на 4,5%, у т.ч у виробництві олії та тваринних жирів – на 46,7%, напоїв – на 13,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 12%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 8,4%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 8,3%, виробництві молочних продуктів – на 3,1%. Водночас на 48,9% зросли обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, на 3% – у виробництві готових кормів для тварин.

Серед основних видів продукції зменшився випуск хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання на 6,6%, сухарів, сушок, грінок та виробів подібних підсмажених – на 9,6%, овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти – на 24,2%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 36,9%. Поряд з цим збільшилося виробництво кормів готових для годівлі сільськогосподарських тварин для свиней та великої рогатої худоби відповідно на 19,8% і 2,9%, тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 19,1%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу, крім білого шоколаду) – на 11,3%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 2,3%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–червні 2021р. обсяг випуску зріс на 13,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–червнем 2020р. випуск продукції збільшився на 14,4%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – у 2,1 раза, виробництві паперу та паперових виробів – на 9,2%, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 6,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року одержано приріст обсягу випуску 34,7%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–червні 2021р. випуск продукції зріс на 7,7%, у т.ч. у виробництві пластмасових виробів – на 13,5%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 11,1%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 7%, будівельних матеріалів із глини – на 5,5%. Водночас на 0,8% скоротилися обсяги у виробництві скла та виробів зі скла.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–червні 2021р. індекс промислової продукції склав 138,8%, у машинобудуванні – 75%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–червнем 2020р. обсяг випуску зріс на 0,2%.

 

Будівництво

У січні–червні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1272,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2020р. становив 124,8%.

Будівництво будівель проти відповідного періоду попереднього року зросло на 29,7% (зокрема нежитлових – на 39,6%), інженерних споруд – на 16,7%. Водночас зведення житлових будівель зменшилося на 0,7%.

Нове будівництво склало 22% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 37,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 40,2%.

 

Транспорт

У січні–червні 2021р. підприємствами транспорту виконано вантажообіг в обсязі 5319,2 млн.ткм та перевезено 6478,4 тис.т вантажів, що відповідно на 11,6% і 21,2% більше, ніж у січні–червні 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 872,3 млн.ткм та доставлено замовникам 2474,7 тис.т вантажів, що відповідно на 0,5% та в 1,5 раза більше обсягів січня–червня попереднього року.

Пасажирським транспортом у січні–червні 2021р. виконано пасажирообіг в обсязі 582,8 млн.пас.км та перевезено 31,3 млн. пасажирів, що становить відповідно 108,1% і 87,8% рівня січня–червня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 22,2 млн. пасажирів, або 84,9% кількості відповідного періоду 2020р. Міським електротранспортом перевезено 8,6 млн. пасажирів, що на 4,2% менше порівняно з січнем–червнем попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2021р. експорт товарів становив 290,7 млн.дол. США, імпорт – 233,8 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 36,3% і в 1,6 раза. Позитивне сальдо склало 56,9 млн.дол. (у січні–червні 2020р. також позитивне – 68,7 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 231,7 млн.дол., або 79,7% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2020р. на 34,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Румунії, Угорщини, Італії.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 137,9 млн.дол., або 59% загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2020р. в 1,6 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, США.

У І півріччі 2021р. експорт послуг становив 37 млн.дол. США, імпорт – 22,2 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2020р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 3,1% та у 2,8 раза. Позитивне сальдо становило 14,8 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 20,9 млн.дол. США, або 56,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з І півріччям 2020р. на 6 млн.дол., або на 40,2%.

Головними партнерами в експорті послуг були Польща, Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю та з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 16,4 млн.дол. США, або 73,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з І півріччям 2020р. на 8,8 млн.дол., або у 2,2 раза.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Швейцарія, Італія, Польща.

 

Споживчі ціни

На споживчому ринку області у січні–червні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,5%. Відчутно додали в ціні олія соняшникова, цукор та м’ясо птиці (відповідно 45,6%, 24,1% та 20,7%). На 13,2–3,6% підвищилися ціни на фрукти, рис, сало, кондитерські вироби з борошна, інші продукти переробки зернових, хліб, овочі, маргарин та інші рослинні жири, яловичину, макаронні вироби, шоколад, сметану, молоко, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з цукру, масло, сири. Разом з тим на 28,1–0,5% подешевшали яйця, свинина, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 4,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 9%, алкогольні напої – на 1,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7%, головним чином за рахунок підвищення тарифів та цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 15,1%, водопостачання – на 13,5%, утримання та ремонт житла – на 4,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3,4%, послуг лікарень – на 2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 8,2% спричинено здорожчанням палива та мастил на 19% та транспортних послуг – на 10,9%, зокрема перевезення автодорожнім пасажирським транспортом подорожчали на 12,4%, залізничним пасажирським транспортом – на 2,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 3%, що обумовлено підвищенням в ціні меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 5,3%, побутової техніки – на 1,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням телефонних і телефаксових послуг на 5%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 3,1%, що зумовлено підвищенням вартості послуг відпочинку і культури на 6%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 3,9%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,5%.